Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje InterInvest Balanced fonda, otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 27.9.2006 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje InterInvest Balanced fonda, otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2385

Na temelju odredbi članka 15.L313511 točka 4. alineja 1. i članka 8.L313512 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L313514, 50.L313515, 91L313516, 105L313517 i 113.L313518 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 47b, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova InterInvest Balance fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 21. rujna 2006. godine donijela je:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 47b, odobrava se osnivanje InterInvest Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 47b, odobrava se Prospekt i Statut InterInvest Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 47b, obvezno je objaviti Prospekt i Statut InterInvest Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
4. Odobrava se izbor Societe General-Splitska Banka d.d., Split, Ruđera Boškovića 16, koja će obavljati poslove depozitne banke za InterInvest Balanced fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 47b i Societe General-Splitska Banka d.d., Split, Ruđera Boškovića 16.
5. InterInvest Balanced fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPM073.
6. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/19
Urbroj: 326-113/06-2
Zagreb, 21. rujna 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje InterInvest Balanced fonda, otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !