Hrvatski zakoni

  • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
  • B - SUDSTVO
  • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
  • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
  • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
  • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
  • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
  • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
  • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
  • J - OSIGURANJE
  • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
  • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
  • OSTALA SUDSKA PRAKSA
  • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom InterInvest Balanced ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
48 14.5.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom InterInvest Cash

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1639

Na temelju odredbi članka 15.L335151 točka 4. alineja 1. i članka 8.L335152 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 105.L335154 stavak 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 47b, u predmetu odobrenja izmjena Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom InterInvest Cash, na sjednici održanoj 4. svibnja 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 47 b, odobravaju se izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom InterInvest Cash.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 47 b, obvezno je objaviti izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom InterInvest Cash u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.
3. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I 451-04/07-09/22
Urbroj: 326-113-07-2
Zagreb, 4. svibnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom InterInvest Balanced
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !