Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Jadran invest d.o.o., Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Jadran kapitala d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 3.7.2006 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Jadran invest d.o.o., Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Jadran kapitala d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1748

Temeljem odredbi članka 15.L304297 točka 4. alineja 1. i članka 8.L304298 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 105.L304300 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Savska cesta 141, u predmetu odobrenja izmjene i dopune Prospekta i Statuta JADRAN KAPITAL d.d., zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Savska cesta 141, na sjednici održanoj 21. lipnja 2006. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Savska cesta 141, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta JADRAN KAPITAL d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Savska cesta 141.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Savska cesta 141, obvezno je objaviti izmjene i dopune Prospekta i Statuta JADRAN KAPITAL d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Savska cesta 141 u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-04/13

Urbroj: 383-102/06-02

Zagreb, 21. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Jadran invest d.o.o., Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Jadran kapitala d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !