Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Adria Bond ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
55 30.5.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Adria Bond

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1761

Na temelju odredbi članka 15.L335826 točka 4. alineja 1. i članka 8.L335827 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 105.L335829 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39, u predmetu odobrenja novog Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Adria Bond, na sjednici održanoj 24. svibnja 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39, odobrava se novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Adria Bond.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39, obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Adria Bond u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.
3. KD Adria Bond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPO002.
4. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I 451-04/07-09/32
Urbroj: 326-113-07-3
Zagreb, 24. svibnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Adria Bond
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !