Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o. iz Križevaca daje odobrenje za poslovanje ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 24.4.2006 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o. iz Križevaca daje odobrenje za poslovanje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1119

Na temelju odredbi članka 15.L297207 točka 4. alineja 1. i članka 8.L297208 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 27.L297210, 28.L297211 i 29.L297212 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), članka 2.L297214 Pravilnika o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 29/06) i članaka 3.L297216 i 4.L297217 Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 29/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o., Križevci, Ul. kralja Tomislava 24, u predmetu za izdavanje odobrenja za poslovanje i zahtjeva za odobrenje imenovanja članova Uprave društva, na sjednici održanoj 13. travnja 2006. godine donijela je:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o., Križevci, Ul. kralja Tomislava 24, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS 010056343 daje se odobrenje za poslovanje.
2. Daje se suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o., Križevci, Ul. kralja Tomislava 24, na imenovanje članova Uprave društva Sanje Novosel iz Križevaca i Ljubice Anđelić iz Križevaca.
3. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-20/04
Urbroj: 326-102/06-03
Zagreb: 13. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o. iz Križevaca daje odobrenje za poslovanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !