Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o. Križevci, odobrava osnivanje Učka – Marjan d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
17 12.2.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o. Križevci, odobrava osnivanje Učka – Marjan d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

711

Na temelju odredbi članka 15.L325569 točka 4. alineja 1. i članka 8.L325570 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L325572, 61L325573, 80.L325574, 105.L325575 i 113.L325576 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o., Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova Učka – Marjan d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, na sjednici održanoj 1. veljače 2007. godine donijela je:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o., Križevci, odobrava se osnivanje Učka – Marjan d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o., Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, odobrava se Prospekt i Statut Učka – Marjan d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o., Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, obvezno je objaviti Prospekt i Statut Učka – Marjan d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na teritoriju Republike Hrvatske u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
4. Odobrava se izbor Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a koja će obavljati poslove depozitne banke za Učka – Marjan d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o., Križevci, Ulica kralja Tomislava 24 i Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a.
5. Učka – Marjan d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem NEK009.
6. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/17
Urbroj: 326-113/07-14
Zagreb, 1. veljače 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o. Križevci, odobrava osnivanje Učka – Marjan d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !