Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje OTP Indeksni fond, otvoreni investicijski fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 2.1.2008 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje OTP Indeksni fond, otvoreni investicijski fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

24

Na temelju odredbi članka 15.L367673 točka 4. alineja 1. i članka 8.L367674 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L367676, 50.L367677, 91.L367678, 105L367679 i 113.L367680 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Agencija), na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o., Zagreb, Divka Budaka 1/d, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova OTP Indeksni fond, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o., Zagreb, Divka Budaka 1/d, odobrava se osnivanje OTP Indeksni fond, otvoreni investicijski fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o., Zagreb, Divka Budaka 1/d, odobrava se Prospekt i Statut OTP Indeksni fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o., Zagreb, Divka Budaka 1/d, obvezno je objaviti Prospekt i Statut OTP Indeksni fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja.
4. Odobrava se izbor OTP banka Hrvatska d.d. sa sjedištem u Zadru, Ul. Domovinskog rata 3, koja će obavljati poslove depozitne banke za OTP Indeksni fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o., Zagreb, Divka Budaka 1/d i OTP banke Hrvatska d.d., sa sjedištem u Zadru, Ul. Domovinskog rata 3.
5. OTP Indeksni fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD105.
6. Izrjeka ovog rješenja objaviti će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I- 451-04/07-06/29
Urbroj: 326-113-07-5
Zagreb, 20. prosinca 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje OTP Indeksni fond, otvoreni investicijski fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !