Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest, Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Novčani fond ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
69 4.7.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest, Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Novčani fond

HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2142

Na temelju odredbi članka 15.L344987 točka 4. alineja 1. i članka 8.L344988 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 105.L344990 stavak 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ilica 5, u predmetu odobrenja izmjena Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Novčani fond, na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest, Zagreb, Ilica 5, odobravaju se izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Novčani fond.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 5, obvezno je objaviti izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Novčani fond u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dostave ovog rješenja.
3. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I 451-04/07-09/30
Ur. Broj: 326-113/07-2
Zagreb, 21. lipanj 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest, Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Novčani fond
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !