Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje PBZ I-Stock fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
69 4.7.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje PBZ I-Stock fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2145

Na temelju odredbi članka 15.L345053 točka 4. alineja 1. i članka 8.L345054 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L345056, 50.L345057, 91.L345058, 105.L345059 i 113.L345060 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o.., Zagreb, Ilica 5, Oktogon, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova PBZ-I Stock fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 21. lipnja 2007.g. donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 5, Oktogon, odobrava se osnivanje PBZ I-Stock fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 5, Oktogon, odobrava se Prospekt i Statut PBZ I-Stock fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 5, Oktogon, obvezno je objaviti Prospekt i Statut PBZ I-Stock fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dostave ovog rješenja.
4. Odobrava se izbor Privredne banke Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Račkoga 6, koja će obavljati poslove depozitne banke za PBZ I-Stock fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 5, Oktogon i Privredne banke Zagreb d.d., Račkoga 6.
5. PBZ I-Stock fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD 084.
6. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I- 451-04/07-06/16
Urbroj: 326-113-07-5
Zagreb, 21. lipnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje PBZ I-Stock fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !