Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Global fond ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 17.1.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Global fond

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

346

Temeljem odredbi članka 15.L321238 točka 4. alineja 1. i članka 8.L321239 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 105.L321241 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Račkog 6, u predmetu odobrenja novog Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Global fond, na sjednici održanoj 28. prosinca 2006. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Račkog 6, odobrava se novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Global fond.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Račkog 6, obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Global fond u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
3. PBZ Global fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPM013.
4. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-04/26
Urbroj: 326-113/06-04
Zagreb, 28. prosinac 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Global fond
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !