Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima POBA ICO Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje POBA ICO Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 18.7.2007. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima POBA ICO Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje POBA ICO Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2356

Na temelju odredbi članka 15.L346121 točka 4. alineja 1., članka 8.L346122 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 5.L346124, 50.L346125, 91.L346126, 105L346127 i članka 113.L346128 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima POBA ICO Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 23, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fonda POBA ICO Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, temeljem odluke Uprave na sjednici održanoj 12. srpnja 2007. donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima POBA ICO Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 23, odobrava se osnivanje POBA ICO Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima POBA ICO Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 23, odobrava se Prospekt i Statut POBA ICO Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima POBA ICO Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 23, obvezno je objaviti Prospekt i Statut POBA ICO Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.

4. Odobrava se izbor Podravske banke d.d., Opatička 3, Koprivnica, za obavljanje poslova depozitne banke za POBA ICO Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog 22. ožujka 2007. između društva za upravljanje investicijskim fondovima POBA ICO Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 23 i Podravske banke d.d., Opatička 3, Koprivnica.

5. POBA ICO Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD086.

6. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I– 451-04/07-06/8

Urbroj: 326-113-07-4

Zagreb, 12. srpnja 2007.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima POBA ICO Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje POBA ICO Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !