Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje PROSPECTUS GLOBAL EQUITY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 28.7.2006 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje PROSPECTUS GLOBAL EQUITY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2062

Na temelju odredbi članka 15.L305915 točka 4. alineja 1. i članka 8.L305916 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L305918, 50.L305919, 91L305920, 105L305921 i 113.L305922 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova PROSPECTUS GLOBAL EQUITY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 21. srpnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, odobrava se osnivanje PROSPECTUS GLOBAL EQUITY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, odobrava se Prospekt i Statut PROSPECTUS GLOBAL EQUITY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, obvezno je objaviti Prospekt i Statut PROSPECTUS GLOBAL EQUITY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
4. Odobrava se izbor Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59, koja će obavljati poslove depozitne banke za PROSPECTUS GLOBAL EQUITY otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6 i Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59.
5. PROSPECTUS GLOBAL EQUITY otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD062.
6. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/05
Urbroj: 326-102/06-04
Zagreb, 21. srpnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje PROSPECTUS GLOBAL EQUITY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !