Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Prospectus Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 7.2.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Prospectus Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

617

Na temelju odredbi članka 15.L325012 točka 4. alineja 1. i članka 8.L325013 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L325015, 50.L325016, 91.L325017, 105L325018 i 113.L325019 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus invest d.o.o.., Zagreb, Đorđićeva 6, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova Prospectus Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 25. siječnja 2007. donijela je:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus invest d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, odobrava se osnivanje Prospectus Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus invest d.o.o., Zagreb, Đorđićerva 6, odobrava se Prospekt i Statut Prospectus Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus invest d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, obvezno je objaviti Prospekt i Statut Prospectus Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana dana dostave ovog rješenja.
4. Odobrava se izbor Société Générale – Splitska banka, Split, R. Boškovića16, koja će obavljati poslove depozitne banke za Prospectus Jugoistočna Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus invest d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, i Société Générale – Splitska banka, Split, R. Boškovića 16.
5. Prospectus Jugoistočna Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD075.
6. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I– 450-08/06-03/22
Urbroj: 326-113-07-5
Zagreb, 25. siječnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Prospectus Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !