Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus Invest d.o.o. iz Zagreba daje odobrenje za poslovanje ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 24.4.2006 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus Invest d.o.o. iz Zagreba daje odobrenje za poslovanje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1120

Na temelju odredbi članka 15.L297219 točka 4. alineja 1. i članka 8.L297220 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 27.L297222, 28.L297223 i 29.L297224 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), članka 2.L297226 Pravilnika o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 29/06) i članaka 3.L297228 i 4.L297229 Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 29/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, u predmetu za izdavanje odobrenja za poslovanje i zahtjeva za odobrenje imenovanja članova Uprave društva, na sjednici održanoj 13. travnja 2006. godine donijela je:
 

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080530660 daje se odobrenje za poslovanje.
2. Daje se suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, na imenovanje članova Uprave društva Anice Gabrovac iz Samobora i Marka Petrasa iz Zagreba.
3. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-20/05
Urbroj: 326-102/06-03
Zagreb: 13. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus Invest d.o.o. iz Zagreba daje odobrenje za poslovanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !