Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje RF Premium otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
120 21.11.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje RF Premium otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3507

Na temelju odredbi članka 15.L359776 točka 4. alineja 1. i članka 8.L359777 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L359779, 50.L359780, 124.L359781, 126.L359782 i 142.L359783 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Magazinska 69, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova RF Premium, otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom, na sjednici održanoj 16. studenoga 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o. Zagreb, Magazinska 69, odobrava se osnivanje RF Premium, otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Magazinska 69, odobrava se Prospekt i Statut RF Premium, otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom.
3. Odobrava se izbor Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, za obavljanje poslova depozitne banke za RF Premium otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom i to na temelju Ugovora sklopljenog 30. listopada 2007. između društva za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Magazinska 69, i Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59.
4. RF Premium, otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem PPD101.
5. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/20
Urbroj: 326-113-07-11
Zagreb, 16. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje RF Premium otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !