Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o., Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d., Zagreb ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 6.3.2006 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o., Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d., Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

619

Temeljem odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 105. stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o. Zagreb, Vončinina 2, u predmetu odobrenja izmjene i dopune Prospekta i Statuta Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d., Zagreb, Vončinina 2 na sjednici održanoj dana 23. veljače 2006. godine donosi:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o. Zagreb, Vončinina 2, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d., Zagreb, Vončinina 2, klasa: UP/I-450-08/06-04/01, urbroj: 383-102/06-01.

2 Društvo za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o. Zagreb, Vončinina 2, obvezno je objaviti izmjene i dopune Prospekta i Statuta u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Izrijeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-04/01
Urbroj: 383-102/06-02
Zagreb, 23. veljače 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o., Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d., Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !