Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Global Equity ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 5.3.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Global Equity

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

913

Na temelju odredbi članka 15.L326581 točka 4. alineja 1. i članka 8.L326582 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 105.L326584 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, Boktuljin put b.b., u predmetu odobrenja novog Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Global Equity, na sjednici održanoj 22. veljače 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, Boktuljin put b.b., odobrava se novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Global Equity.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, Boktuljin put b.b., obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Global Equity u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.
3. ST Global Equity, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD008.
4. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I 451-04/07-09/01
Urbroj: 326-113-07-6
Zagreb, 22. veljače 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Global Equity
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !