Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. odobrava osnivanje ZB aktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 26.6.2006 Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje ZB aktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1687

Na temelju odredbi članka 15.L303991 točka 4. alineja 1. i članka 8.L303992 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 5.L303994, 50.L303995, 91L303996, 105L303997 i 113.L303998 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova ZB aktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 14. lipnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava se osnivanje ZB aktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava se Prospekt i Statut ZB aktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, obvezno je objaviti Prospekt i Statut ZB aktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
4. Odobrava se izbor Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2 koja će obavljati poslove depozitne banke za ZB aktiv otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2 i Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2.
5. ZB aktiv otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD061.
6. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/06
Urbroj: 326-102/06-03
Zagreb, 14. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. odobrava osnivanje ZB aktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !