Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d., Zagreb, odobrava Cjenik burzovnih usluga ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 18.7.2007. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d., Zagreb, odobrava Cjenik burzovnih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2330

Na temelju odredbi članka 15.L346012 točka 4. alineja 1. i članka 8.L346013 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 82.L346015 stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, u predmetu odobrenja Cjenika burzovnih usluga, na sjednici održanoj 12. srpnja 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, odobrava se Cjenik burzovnih usluga.

2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-04/9

Urbroj: 326-111/07-5

Zagreb, 12. srpnja 2007.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d., Zagreb, odobrava Cjenik burzovnih usluga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !