Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, odobravaju Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Burze ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
71 9.7.2007. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, odobravaju Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2201

Na temeljem odredbi članka 15.L345356 točka 4. alineja 1. i članka 8.L345357 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 82.L345359 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva Zagrebačka burza d.d. Zagreb, I. Lučića 2a, u predmetu odobrenja Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Burze, na sjednici održanoj 28. lipnja 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, I. Lučića 2a, odobravaju se Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Burze.

2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-04/7

Urbroj: 326-111/07-4

Zagreb, 28. lipnja 2007.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, odobravaju Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Burze
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !