Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu ZIF Breza d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva ZIF Breza d.d., Varaždin, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 5.9.2007 Rješenje kojim se društvu ZIF Breza d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva ZIF Breza d.d., Varaždin, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2809

Na temelju odredbi članka 15.L350466 točka 4. alineja 1. i članka 8.L350467 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 96.L350469 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim Fima Global Invest d.d., Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica društva ZIF Breza d.d., Varaždin, Anina ulica 2, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove, na sjednici održanoj 30. kolovoza 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu ZIF Breza d.d., Varaždin, Anina ulica 2, odobrava se objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva ZIF Breza d.d., Varaždin, Anina ulica 2, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-12/14
Urbroj: 326-111/07-5
Zagreb, 30. kolovoza 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu ZIF Breza d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva ZIF Breza d.d., Varaždin, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !