Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu ZIF Fima Proprius d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva ZIF Fima Proprius d.d., Varaždin, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
87 22.8.2007 Rješenje kojim se društvu ZIF Fima Proprius d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva ZIF Fima Proprius d.d., Varaždin, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2693

Na temelju odredbi članka 15.L349848 točka 4. alineja 1. i članka 8.L349849 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 96.L349851 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva ZIF Fima Proprius d.d., Varaždin, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove, na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu ZIF Fima Proprius d.d., Varaždin, Anina ulica 2, odobrava se objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva ZIF Fima Proprius d.d., Varaždin, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-12/07
Urbroj: 326-111/07-4
Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Član Uprave
Ivan Vrljić, v. r.
 

zatvori
Rješenje kojim se društvu ZIF Fima Proprius d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva ZIF Fima Proprius d.d., Varaždin, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !