Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d., Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 7.2.2007 Rješenje kojim se društvu Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d., Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

583

Temeljem odredbi članka 15.L324863 točka 4. alineja 1. i članka 8.L324864 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d., Radnička cesta 210, Zagreb, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d., Radnička cesta 210, Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 25. siječnja 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d., Radnička cesta 210, Zagreb, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d., Radnička cesta 210, Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-12/14
Urbroj: 326-111/06-5
Zagreb, 25. siječnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d., Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !