Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Gabrijeli Vukelić iz Osijeka, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 6.10.2006 Rješenje kojim se Gabrijeli Vukelić iz Osijeka, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2439

Temeljem odredbi članka 15.L313767 točka 4. alineja 1. i članka 8.L313768 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Gabrijele Vukelić iz Osijeka, Brijest – Tešanjska 35, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova brokera, na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Gabrijeli Vukelić iz Osijeka, Brijest – Tešanjska 35, izdaje se dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme.
2. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih brokera, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
3. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-07/41
Urbroj: 326-111/06-2
Zagreb, 28. rujna 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Gabrijeli Vukelić iz Osijeka, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !