Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Gradu Osijeku, Osijek, odobrava dopuna prospekta o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 29.10.2007 Rješenje kojim se Gradu Osijeku, Osijek, odobrava dopuna prospekta o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3287

Sukladno odredbama članka 15.L358589 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L358590 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 25.L358592 stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), na temelju zahtjeva Grada Osijeka, Osijek, Kuhačeva 9, za odobrenje dopune prospekta o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica javnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 18. listopada 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Gradu Osijeku, Osijek, Kuhačeva 9, odobrava se dopuna prospekta o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine, koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila rješenjem klasa: UP/I-451-04/07-11/17, urbroj: 326-111/07-4 od 2. kolovoza 2007. godine, a rješenjem klasa: UP/I-451-04/07-11/32, urbroj: 326-111/07-2 od 11. listopada 2007. godine dopunu istog.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/33
Urbroj: 326-111/07-2
Zagreb, 18. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Gradu Osijeku, Osijek, odobrava dopuna prospekta o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !