Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Klinika za kožne i spolne bolesti i Klinika za kirurgiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kronične rane« ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
31 14.3.2008 Rješenje kojim se Klinika za kožne i spolne bolesti i Klinika za kirurgiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kronične rane«

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1002

Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 107.L383673 stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03, 48/05 i 85/06) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te na temelju članka 202.L383675 stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91), donosi

RJEŠENJE

Klinika za kožne i spolne bolesti i Klinika za kirurgiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb, određuju se »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kronične rane«.

Klasa: UP/I-510-01/06-01/12
Urbroj: 534-07-1-2/6-08-21
Zagreb, 3. ožujka 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Klinika za kožne i spolne bolesti i Klinika za kirurgiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kronične rane«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !