Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u glavnoj skupštini Požeške banke d.d. sa sjedištem u Požegi, od strane Podravske banke d.d. sa sjedištem u Koprivnici ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 23.5.2005 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica i većinskoga prava glasa u glavnoj skupštini Požeške banke d.d. sa sjedištem u Požegi, od strane Podravske banke d.d. sa sjedištem u Koprivnici

HRVATSKA NARODNA BANKA

1223

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banciL263209 (»Narodne novine«, br. 36/2001.), a u vezi s člankom 40.L263210 Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i točkom 9.1.1. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL263212 (»Narodne novine«, br. 48/2003.), odlučujući povodom prijave namjere provede koncentracije koju je podnijela Podravska banka d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Opatička 3, guverner Hrvatske narodne banke donosi

RJEŠENJE

1. Ocjenjuje se dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u glavnoj skupštini Požeške banke d.d., sa sjedištem u Požegi, Republike Hrvatske 1b od strane Podravske banke d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Opatička 3.

2. Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku.

3. Ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. 1. ožujka 2005. Hrvatska narodna banka zaprimila je podnesak Podravske banke d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Opatička 3 (u nastavku teksta: Podravska banka), kojim je dostavljena prijava namjere provedbe koncentracije Podravske banke i Požeške banke d.d., sa sjedištem u Požegi, Republike Hrvatske 1b (u nastavku teksta: Požeška banka) na temelju odredbi točke 7. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL263213 (»Narodne novine«, br. 48/2003., u nastavku teksta: Odluka), a u skladu s odredbama točke 8. Odluke. Dopisom od 3. ožujka 2005. Hrvatska narodna banka je zatražila od Podravske banke nadopunu predmetne prijave. Dana 8. ožujka 2005. u službenim prostorijama Hrvatske narodne banke održan je sastanak između predstavnika Podravske banke, Požeške banke i predstavnika Hrvatske narodne banke. Nadopuna prijave namjere provedbe predmetne koncentracije dostavljena je podneskom Podravske banke od 11. ožujka 2005. Podnesak je zaprimljen u Hrvatsku narodnu banku 14. ožujka 2005. Dana 18. ožujka 2005. Hrvatska narodna banka izdala je podnositelju prijave, Podravskoj banci, Potvrdu kojom se potvrđuje da je 14. ožujka 2005. Hrvatska narodna banka zaprimila potpunu prijavu namjere provedbe predmetne koncentracije. Slijedom navedenog, 14. ožujka 2005. smatra se danom podnošenja predmetne prijave.

II. Razmatrajući podatke dostavljene u prijavi namjere provedbe koncentracije i u druge podatke kojima je raspolagala Hrvatska narodna banka, u postupku ispitivanja prijave namjere provedbe koncentracije utvrđeno je sljedeće:

1. Sudionici koncentracije

Sudionici predmetne koncentracije su Podravska banka sa sjedištem u Koprivnici, Opatička 3 i Požeška banka sa sjedištem u Požegi, Republike Hrvatske 1b.

a) Podravska banka

Podravska banka je banka univerzalnog tipa. U svom poslovanju posebno je usmjerena na segmente građana, obrtnika, te malih i srednjih poduzetnika.

Podravska banka je jedna od najstarijih banaka u Republici Hrvatskoj, koja svoj začetak ima u Koprivničkoj dioničkoj štedionici još 1872. godine.

U okviru prijave namjere provedbe predmetne koncentracije, Podravska banka dostavila je dana 1. ožujka 2005. knjigu dioničara Podravske banke sa stanjem na dan 28. veljače 2005. U knjizi dioničara navedeni su sljedeći dioničari Podravske banke s udjelom većim od 1% u temeljnom kapitalu:

____________________________________________

Dioničar Udio u dioničkom

kapitalu banke (%)
____________________________________________

Antonia Gorgoni 9,348% udjela

Lorenzo Gorgoni 9,338% udjela

Cerere 9,295% udjela

Đuro Predović 8,737% udjela

Miljan Todorović 8,178% udjela

Podravska banka d.d. –

zbirni račun za Italiju – fizičke osobe 4,814% udjela

Sigilfredo Montinari 4,796% udjela

Dario Montinari 4,795% udjela

Piero Montinari 4,794% udjela

Andrea Montinari 4,794% udjela

Giovanni Semeraro 4,110% udjela

Giuliano Chersi 2,862% udjela

Podravska banka d.d. 1,924% udjela

Miroslav Purko Jeličić 1,509% udjela

Quirico Semeraro 1,161% udjela

Navedenih petnaest (15) najvećih dioničara imatelji su ukupno 80,455% udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke.

Nadalje, dostavljen je popis dioničara s udjelom u temeljnom kapitalu Podravske banke, a koji su ujedno članovi Uprave i Nadzornog odbora Podravske banke.

– Predsjednik Uprave Podravske banke mr. Julio Kuruc imatelj je redovnih dionica koje čine 0,52% udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke.

– Predsjednik Uprave Podravske banke mr. Julio Kuruc ujedno je imatelj povlaštenih dionica koje čine 0,03% udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke.

Članovi Nadzornog odbora Podravske banke imatelji su udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke kako slijedi:

– G. Sigilfredo Montinari, predsjednik Nadzornog odbora Podravske banke, imatelj je 5,12% udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke

– G. Miljan Todorović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Podravske banke, imatelj je 8,73% udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke,

– G. Đuro Predović, član Nadzornog odbora, imatelj je 9,33% udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke.

– G. Dario Montinari, član Nadzornog odbora Podravske banke, imatelj je 5,12% udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke.

Tijekom 2004. godine aktiva Podravske banke je porasla na 1,56 milijardi kuna, što u odnosu na prošlu godinu predstavlja rast od 18%, neto dobit porasla je preko 20% i iznosi više od 13 milijuna kuna. Dobit iz redovnog poslovanja porasla je za 58%, a prihodi od naknada 51%. Zabilježen je i rast neto prihoda od kamata za 9,5%. Depoziti klijenata porasli su za preko 17%, dok su prihodi od ulaganja u vrijednosne papire porasli za 117%.

b) Požeška banka

Godine 1872. Miroslav Kraljević osnovao je Prvu požešku štedionicu na čijim je temeljima 1955. osnovana Zadružna banka i štedionica, Slavonska Požega. Godine 1961. ista je promijenila tvrtku u Komunalna banka, Slavonska Požega. Godine 1966. došlo je do nove transformacije u Komercijalnu banku kojoj se pripojila Komunalna banka, Našice. Banka je 1970. godine ušla u sustav Jugoslavenske poljoprivredne banke, Beograd nestankom koje je 1974. Banka opet počela samostalno djelovati kao UBH Kreditna banka. Transformacija kapitala Banke u dionički kapital i promjena tvrtke u Požeška banka d.d., Slavonska Požega izvršena je 1989. godine.

U prilogu prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije od 25. veljače 2005. dostavljena je knjiga dioničara Požeške banke sa stanjem na dan 25. veljače 2005. Vlasnička struktura Požeške banke prije provedbe predmetne koncentracije je sljedeća:

_______________________________________________________________

Dioničar Broj dionica Udio u dioničkom

kapitalu banke (%)

_______________________________________________________________

Kamen-Ingrad d.d. 28.722 8,9756% udjela

Hrvatske šume d.o.o. 21.730 6,7906% udjela

Podravska banka d.d. 18.132 5,6663% udjela

Plamen-International d.o.o. 12.995 4,0609% udjela

Zvečevo d.d. 11.296 3,5300% udjela

Croatia osiguranje d.d. 10.080 3,1500% udjela

Presoflex d.o.o. 9.557 2,9866% udjela

Kutjevo d.d. 8.975 2,8047% udjela

Hrvatski fond za privatizaciju 8.228 2,5713% udjela

Ramić-Trade d.o.o. 7.800 2,4375% udjela

Eta d.o.o. 7.639 2,3872% udjela

Orljava d.o.o. 7.245 2,2641% udjela

Lider d.o.o. 6.777 2,1178% udjela

Tekija d.o.o. 6.700 2,0938% udjela

Metal-Gradnja d.o.o. 6.580 2,0563% udjela

Metalija-Trans d.o.o. 6.500 2,0313% udjela

Vodoprivreda-Požega d.d. 6.460 2,0188% udjela

APP d.d. 6.188 1,9338% udjela

Sloga IMK d.d. 5.208 1,6275% udjela

Ivan Enjingi stariji 5.200 1,6250% udjela

Ivan Jakobović 5.000 1,5625% udjela

Spin Valis d.d. 4.890 1,5281% udjela

Plan-Projekt d.o.o. 4.684 1,4638% udjela

Opća županijska bolnica 4.668 1,4588% udjela

Vinko Matijević 4.637 1,4491% udjela

Tofrado d.o.o. 4.450 1,3906% udjela

Osječka trgovina papirom d.o.o. 3.500 1,0938% udjela

Požeška banka d.d. 3.500 1,0938% udjela

Navedenih dvadeset osam (28) dioničara imatelji su ukupno 237.341 dionica, odnosno 74,1691% udjela u temeljnom kapitalu Požeške banke.

2. Pravni oblik koncentracije

Pravni oblik predmetne koncentracije je stjecanje većine dionica i većinskog prava glasa u glavnoj skupštini Požeške banke od strane Podravske banke.

3. Pravni temelj koncentracije

Pravni temelj predmetne koncentracije su ugovori o kupoprodaji dionica koje je Podravska banka zaključila s postojećim imateljima dionica Požeške banke koji su iskazali interes za prodaju dijela svojih dionica.

– Pravni temelji predmetne koncentracije su:

– Ugovor o kupoprodaji 28.722 redovnih dionica Požeške banke d.d., zaključen 14. veljače 2005. između poduzetnika Kamen-Ingrad d.d. za proizvodnju, građenje, transport i trgovinu i Podravske banke d.d.;

– Ugovor o kupoprodaji 14.922 redovnih dionica Požeške banke d.d., zaključen 14. veljače 2005. između Zvonka Potnika zastupanog po opunomoćeniku Vladi Zecu i Podravske banke d.d.;

– Ugovor o kupoprodaji 5.000 redovnih dionica Požeške banke d.d., zaključen 14. veljače 2005. između Ivana Jakobovića zastupanog po opunomoćeniku Vladi Zecu i Podravske banke d.d.;

– Ugovor o kupoprodaji 6.460 redovnih dionica Požeške banke d.d., zaključen 14. veljače 2005. između poduzetnika Vodoprivreda Požega d.d. zastupanog po opunomoćeniku Vladi Zecu i Podravske banke d.d.;

– Ugovor o kupoprodaji 1.000 redovnih dionica Požeške banke d.d., zaključen 14. veljače 2005. između Nade Buturac zastupane po opunomoćeniku Vladi Zecu i Podravske banke d.d.;

– Ugovor o kupoprodaji 11.078 redovnih dionica Požeške banke d.d., zaključen 16. veljače 2005. između poduzetnika Plan-Projekt d.o.o. i Podravske banke d.d.;

– Ugovor o kupoprodaji 20.101 redovnih dionica Požeške banke d.d., zaključen 14. veljače 2005. između poduzetnika Plan-Projekt d.o.o. i Podravske banke d.d.;

– Ugovor o kupoprodaji 694 redovnih dionica Požeške banke d.d., zaključen 14. veljače 2005. između Vlade Zeca i Podravske banke d.d.;

– Ugovor o kupoprodaji 6.500 redovnih dionica Požeške banke d.d., zaključen 14. veljače 2005. između poduzetnika Metalija Trans d.o.o. zastupanog po opunomoćeniku Vladi Zecu i Podravske banke d.d.;

– Ugovor o kupoprodaji 667 redovnih dionica Požeške banke d.d., zaključen 14. veljače 2005. između poduzetnika Zdravstveno--rekreacioni centar Toplice d.o.o. zastupanog po opunomoćeniku Vladi Zecu i Podravske banke d.d.;

– Ugovor o kupoprodaji 11.296 redovnih dionica Požeške banke d.d., zaključen 14. veljače 2005. između poduzetnika Zvečevo, prehrambena industrija d.d., zastupanog po generalnom direktoru Zdravku Alviru i Podravske banke d.d.

U svim predmetnim Ugovorima o kupoprodaji dionica utvrđeno je da nominalna vrijednost redovnih dionica Požeške banke iznosi 200 kn po dionici. Kupoprodajna cijena utvrđena je u iznosu od 100 kn po dionici.

Predmetni prijenos dionica obavit će se po pribavljanju potrebne suglasnosti od Hrvatske narodne banke za stjecanje predmetnih dionica. Za slučaj da Podravska banka ne dobije prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za stjecanje predmetnih dionica Ugovor će se smatrati nevažećim i neće proizvoditi nikakve pravne učinke, niti će Podravska banka biti obvezna na bilo kakvu naknadu štete prodavateljima.

Na temelju predmetnih Ugovora Podravska banka stekla je ukupno 106.440 redovnih dionica Požeške banke, svaka dionica nominalne vrijednosti 200,00 kn, što predstavlja 33,2625% ukupnog broja dionica Požeške banke, a koje daju 33,2625% glasova na glavnoj skupštini Požeške banke.

4. Izvješće Podravske banke o gospodarskoj i pravnoj opravdanosti predmetne koncentracije

U prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije Podravska banka navodi kako namjerava steći sve dionice Požeške banke. Nakon koncentracije svaka od sudionica koncentracije ostat će samostalna banka i činit će grupu banaka. Podravska banka naglašava da se u posljednje tri (3) godine intenzivno razvija i širi poslovnu mrežu na području cijele Hrvatske, tako da danas ima 33 poslovnice na području deset (10) županija. Poslovna mreža Požeške banke ostala je u lokalnim okvirima, tako da se tržište Podravske i Požeške banke ne preklapaju, te će ulazak Podravske banke u vlasničku strukturu Požeške pružiti mogućnost za daljnji razvoj obiju banaka.

Nadalje, Podravska banka navodi kako Požeška banka ima dugu tradiciju na području koje gravitira sjedištu banke, međutim u zadnje dvije (2) godine ima evidentne probleme u poslovanju, koji rezultiraju osipanjem klijenata, smanjenjem aktive i iskazivanjem gubitka u poslovanju. Oporavak Požeške banke u takvim okolnostima teško je moguć bez strateškog partnera. Toga su svjesni i dioničari i uprava Požeške banke, te su u poslovnom planu za ovu godinu kao osnovni cilj postavili pronalaženje strateškog partnera.

Požeška banka danas ima aktivu od 420 milijuna kuna i gubitak u 2004. godini od 14,3 milijuna kuna, prema nerevidiranom financijskom izvješću. Banka posluje gotovo isključivo na području jedne (1) županije i ima osam (8) poslovnica, uključujući i centralu.

Većina usluga Požeške banke su klasični bankarski proizvodi, dok je razvijanje suvremenih financijskih usluga relativno skromno i u začetku. Požeška banka samostalno vodi kunski platni promet za xx (poslovna tajna) poslovnih subjekata, a u suradnji s FINA-om obavlja platni promet po xx (poslovna tajna) računa poslovnih subjekata.

Podravska banka ističe kako će nakon njenog ulaska u vlasničku strukturu Požeške banke, aktivnosti biti usmjerene na konsolidiranje i jačanje bilance Požeške banke. U tu svrhu odmah će se početi razvijati novi proizvodi i usluge kakve u svojoj ponudi ima Podravska banka.

Također, Podravska banka smatra da na području djelovanja Požeške banke ima dovoljno potencijala za povećanje broja klijenata, osobito xx (poslovna tajna). Podravska banka samostalno obavlja xx (poslovna tajna), tako da je u mogućnosti pružiti potrebna tehnička i stručna znanja za implementaciju te usluge u ponudu Požeške banke.

Nadalje, navodi se kako će u suradnji s Podravskom bankom brže i efikasnije moći riješiti i problemi velike izloženosti Požeške banke prema pojedinim grupama klijenata, bilo refinanciranjem pojedinih plasmana ili učinkovitijom naplatom dospjelih potraživanja.

Podravska banka procjenjuje da u razdoblju do xx (poslovna tajna) godine Požeška banka može postati stabilna i profitabilna bankarska institucija, koja je u svom poslovanju okrenuta ciljnoj skupini xx (poslovna tajna).

5. Mjerodavno tržište

Odredbama točke 1. Odluke je određeno da se za potrebe iste na odgovarajući način primjenjuje definicija pojma mjerodavno tržište iz propisa koji reguliraju zaštitu tržišnog natjecanja. Sukladno Uredbi o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL263214 (»Narodne novine« br. 51/2004) mjerodavno tržište, u smislu članka 7.L263215 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 122/2003), određuje se kao tržište određenih proizvoda koji su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.

Slijedom iznijetoga, mjerodavno tržište u ovom ispitnom postupku određeno je kao tržište univerzalnog bankarstva na području Požeško-slavonske županije.

Mjerodavno tržište u svojoj proizvodnoj dimenziji određeno s obzirom na predmet poslovanja banaka – sudionica koncentracije, odnosno s obzirom na njihove poslovne aktivnosti. Mjerodavno tržište u svojoj zemljopisnoj dimenziji određeno je imajući na umu karakter predmetne koncentracije – naime, provedbom ove koncentracije Podravska banka će steći većinu udjela i većinu prava glasa u glavnoj skupštini Požeške banke, a maksimalno 100% udjela u temeljnom kapitalu iste, s tim da će banke nastaviti poslovati kao zasebne pravne osobe. Slijedom iznijetoga, provedbom ove transakcije Podravska banka stječe postojeći tržišni udjel Požeške banke koja je i poslovnom mrežom i svojim kreditnim i depozitnim aktivnostima fokusirana isključivo na tržište Požeško-slavonske županije u kojoj Podravska banka nije prisutna svojom poslovnom mrežom. Pri razmatranju ovakve definicije mjerodavnog tržišta u zemljopisnoj dimenziji uzet je u obzir i specifičan zemljopisni položaj Požeško-slavonske županije (Požega kao središte županije je smještena u »Zlatnoj dolini« koju okružuje vijenac Papuk – Psunj – Krndija – Dilj).

Mjerodavno tržište je analizirano pomoću analize tržišnih udjela banaka – sudionica koncentracije na mjerodavnom tržištu. Tržišni udjeli istih su uspoređeni s tržišnim udjelima banaka koje se na području Požeško-slavonske županije s obzirom na svoju poslovnu mrežu mogu smatrati direktnim konkurentima Požeškoj banci.

a) Analiza mjerodavnog tržišta prekotržišnih udjela

Ugovori o kupoprodaji dionica Požeške banke koji predstavljaju pravni temelj predmetne koncentracije su potpisani 14. i 16. veljače 2005., pa bi slijedom toga, a sukladno pravilima struke, tržišne udjele trebalo analizirati prema podacima za prethodno razdoblje, odnosno za 2004. godinu. Imajući na umu određenje mjerodavnog tržišta analizirani su tržišni udjeli banaka prema izdanim kreditima i primljenim depozitima u Požeško-slavonskoj županiji sa stanjem na kraju svakog kvartala (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca) prethodne godine.

Za analizu tržišnih udjela banaka prema kreditima i depozitima korišteni su podaci iz Izvješća o geografskoj koncentraciji danih kredita i primljenih depozita (dalje: KKD obrazac). Prethodna razdoblja nisu analizirana budući da je Hrvatska narodna banka s prikupljanjem podataka iz KKD obrasca započela tek 2004. godine. Tržišni udjeli s obzirom na poslovnu mrežu su analizirani prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2004. Podaci o poslovnoj mreži banka na dan 31. prosinca 2004. nisu analizirani budući da stručne službe Hrvatske narodne banke s istima još ne raspolažu.

U analizi mjerodavnog tržišta tržišni udjeli banaka – sudionica koncentracije su uspoređeni s tržišnim udjelima banaka koje s obzirom na veličinu i distribucijsku mrežu predstavljaju konkurente bankama – sudionicama koncentracije na mjerodavnom tržištu.

Tržišni udjeli na mjerodavnom tržištu su analizirani uzimajući u obzir postojanje grupa banaka (tržišni udjeli društva-kćeri su pridodani tržišnim udjelima društava-majki u slučaju postojanja bankarske grupe).

aa)Tržišni udjel banaka sudionica koncentracije na mjerodavnom tržištu prema primljenim depozitimai izdanim kreditima

Prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 31. ožujka 2004. i 30. lipnja 2004. Požeška banka je na tržištu univerzalnog bankarstva Požeško-slavonske županije prema depozitima imala vladajući položaj s tržišnim udjelima od 42,09%, odnosno 41,69%. Međutim, tržišni udjel Požeške banke na mjerodavnom tržištu mjeren prema depozitima ima trend pada, pa je ista 30. rujna 2004. imala tržišni udio od 36,68%, a 31. prosinca 2004. 36,09%. Iako tržišni udio iste predstavlja najveći tržišni udio banke prema depozitima na mjerodavnom tržištu, očigledno je da je Požeška banka u vremenskom periodu od devet (9) mjeseci izgubila 6% tržišta. U promatranom razdoblju tržišni udio Podravske banke prema depozitima na mjerodavnom tržištu kreće se u rasponu od 0,04% do 0,06%.

S obzirom na visinu tržišnog udjela prema depozitima među ostalim bankama na mjerodavnom tržištu kao glavni konkurent Požeškoj banci, a prema ovom kriteriju se izdvaja Erste & Steiermärkische Bank d.d. čiji tržišni udjel konstantno raste u promatranom periodu, a na dan 31. prosinca 2004. iznosio je između 15% i 20%. Slijedi Slatinska banka d.d. s tržišnim udjelom prema depozitima između 10% i 15%. Kretanje tržišnog udjela Slavonske banke d.d. mjerenog prema depozitima ima trend rasta, a na dan 31. prosinca 2004. isti je iznosio između 10% i 12%. Svi ostali tržišni takmaci prema tržišnom udjelu u depozitima na mjerodavnom tržištu zauzimali su znatno manje vrijednosti.

Prema tržišnom udjelu mjerenom prema kreditima Požeška banka na mjerodavnom tržištu ima četvrtu tržišnu poziciju s tržišnim udjelima od 14,48% na dan 31. ožujka 2004., 15,57% 30. lipnja 2004., 13,99% 30. rujna 2004., te 13,05% 31. prosinca 2004. Tržišni udjel Požeške banke prema kreditima na mjerodavnom tržištu ima trend pada. Podravska banka na ovom tržištu prema kreditima ima zanemariv tržišni udjel između 0,10% i 0,12%.

Na mjerodavnom tržištu mjereno prema kreditima, najveći tržišni udio zauzima Grupa Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. zbog tržišnih udjela Slavonske banke d.d. Tržišni udjeli ove Grupe prema promatranom kriteriju kreću se između 20% i 30% i imaju rastući trend. Po tržišnim udjelima mjerenim prema kreditima na mjerodavnom tržištu slijedi Privredna banka Zagreb d.d. Grupa Privredne banke Zagreb d.d. na istom tržištu ima tržišni udjel u kreditima između 16% i 21%. Na trećem mjestu s obzirom na udio u kreditima na ovom mjerodavnom tržištu nalazi se Zagrebačka banka d.d. s tržišnim udjelima koji imaju trend pada s iznosa između 17% i 19% na dan 31. ožujka 2004. na iznos između 13% i 15% na dan 31. prosinca 2004.

ab) Analiza mjerodavnog tržišta preko kanala distribucije

Kao prilog prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije dostavljen je opis poslovne mreže Podravske banke i Požeške banke. Iz istoga slijedi da poslovnu mrežu Podravske banke čine 33 poslovnice u 11 županija, koje su organizirane u sedam (7) komercijalnih centara i to:

1. Komercijalni centar Rijeka:

– Poslovnica Rijeka,

– Poslovnica Crikvenica,

– Poslovnica Viškovo,

– Poslovnica FINA Opatija,

– Poslovnica FINA Poreč;

2. Komercijalni centar Zadar:

– Poslovnica Zadar;

3. Komercijalni centar Split:

– Poslovnica Split,

– Poslovnica Kaštel Sućurac;

4. Komercijalni centar Zagreb:

– tri (3) poslovnice u Zagrebu,

– Poslovnica Donji Stupnik,

– Poslovnica Dugo Selo;

5. Komercijalni centar Bjelovar:

– Poslovnica Bjelovar,

– Poslovnica Grubišno Polje,

– Poslovnica Veliki Grđevac,

– Poslovnica Osijek,

– Poslovnica Đurđevac,

– Poslovnica Garešnica,

– Poslovnica Križevci,

– Poslovnica FINA Virovitica;

6. Komercijalni centar Koprivnica:

– pet (5) poslovnica u Koprivnici,

– Poslovnica Gola,

– Poslovnica Đelekovec,

– Poslovnica Novigrad Podravski,

– Poslovnica Legrad;

7. Komercijalni centar Varaždin:

– Poslovnica Varaždin,

– Poslovnica Ludbreg,

– Poslovnica FINA Čakovec.

Podravska banka ima poslovnu suradnju s Financijskom agencijom (FINA), Zagreb, temeljem koje se obavljaju komercijalni poslovi u ime i za račun Podravske banke u prostoru FINA-e s njihovim zaposlenicima u četiri (4) Podružnice FINA-e i to, kako je i gore navedeno: Poreč, Opatija, Čakovec i Virovitica. Do prošle godine ovaj vid suradnje obavljao se na 25 lokacija FINA-e, ali je Podravska banka u međuvremenu na postojećim lokacijama otvorila vlastite poslovnice ili otkazala suradnju za područja u kojima poslovanje nije bilo profitabilno.

Nadalje, Požeška banka posluje u osam (8) poslovnica (uključujući i centralu) isključivo na području Požeško-slavonske županije kako slijedi:

1. Centrala Požega,

2. Trg Požega,

3. Kolodvor Požega,

4. Babin vir Požega,

5. Pleternica,

6. Kutjevo,

7. Velika,

8. Čaglin.

Slijedom iznijetoga, na mjerodavnom tržištu Podravska banka nije prisutna svojom distributivnom mrežom, a Požeška banka ima sedam (7) poslovnica. Distributivna mreža banaka na mjerodavnom tržištu je analizirana prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2004.

Na mjerodavnom tržištu Požeška banka sa svojih sedam (7) poslovnica ima tržišni udjel od 29,17% cijele distributivne mreže banaka u Požeško-slavonskoj županiji. Na mjerodavnom tržištu 30. lipnja 2004., prema podacima Hrvatske narodne banke, bilo je prisutno još deset (10) drugih banaka sa svojom poslovnom mrežom. Od ostalih banaka koje su na navedeni datum svojom poslovnom mrežom bile prisutne na mjerodavnom tržištu, vodeće mjesto zauzima Slatinska banka d.d. koja ima četiri (4) poslovne jedinice. Erste&Steiermärkische Bank d.d. ima tri (3) poslovne jedinice, isto kao i Privredna banka Zagreb d.d. Nadalje, Banka Brod d.d., Banka Kovanica d.d. i Croatia banka d.d. prisutne su u Požeško-slavonskoj županiji sa jednom (1) poslovnom jedinicom. Također, HVB Splitska banka d.d., Križevačka banka d.d., Slavonska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. posluju sa jednom (1) poslovnom jedinicom.

Požeška banka se ističe brojem poslovnih jedinica, što se odražava i na najjači tržišni udjel prema depozitima primljenim u Požeško-slavonskoj županiji, dok je prema tržišnom udjelu u izdanim kreditima iste županije tek na četvrtom mjestu. Objašnjenje za ovo su problemi u kojima se nalazi Požeška banka zbog kojih se kod iste smanjuje iznos sredstava raspoloživ za kreditne plasmane.

Nadalje, iz nadopune prijave namjere provedbe predmetne koncentracije od 11. ožujka 2005. slijedi da pored pružanja usluga putem poslovne mreže, banke – sudionice koncentracije pružaju svoje usluge i preko drugih oblika distribucijskih kanala. Naime, Podravska banka ima u poslovnoj mreži instalirano 40 bankomata i xx (poslovna tajna) EFT POS uređaja za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga. Početkom 2005. godine Podravska banka je imala xx (poslovna tajna) korisnika MBcard, xx (poslovna tajna) korisnika Visa electron kartica, xx (poslovna tajna) korisnika MasterCard kartica i xx (poslovna tajna) korisnika MasterCard corporate kartica. Podravska banka svojim klijentima izdaje sve navedene kartice temeljem ugovora s Erste & Steiermärkische Bank d.d. kao bankom principalom. Putem Internet bankarstva platni promet obavlja xx (poslovna tajna) klijenata Podravske banke.

Nadalje, Požeška banka u svojoj poslovnoj mreži ima tri (3) bankomata i xx (poslovna tajna) EFT POS uređaja za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga. Za korištenje usluga bankomata i EFT POS uređaja, Požeška banka je izdala xx (poslovna tajna) MBcard kartica. Požeška banka ne izdaje svojim klijentima kreditne kartice, a putem Interneta klijenti mogu samo provjeriti stanje na svojem računu u Banci.

b) Analiza tržišnog udjela Podravske banke i Požeške banke na tržištu univerzalnog bankarstva Republike Hrvatske

Prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2004., Podravska banka je na tržištu univerzalnog bankarstva Republike Hrvatske (nacionalni nivo) imala tržišni udio od 0,65% prema ukupnoj aktivi, 0,76% prema ukupno prikupljenim depozitima, te 0,71% prema ukupno izdanim kreditima. 31. prosinca 2004. godine tržišni udjeli Podravske banke na nacionalnom nivou bili su 0,68% prema ukupnoj aktivi, 0,87% prema ukupno prikupljenim depozitima, te 0,71% prema ukupno izdanim kreditima.

Nadalje, prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2004. Požeška banka je na tržištu univerzalnog bankarstva Republike Hrvatske (nacionalni nivo) imala tržišni udio od 0,20% prema ukupnoj aktivi, 0,20% prema ukupno prikupljenim depozitima, te 0,22% prema ukupno izdanim kreditima. 31. prosinca 2004. godine tržišni udjeli Požeške banke na nacionalnom nivou bili su 0,18% prema ukupnoj aktivi, 0,22% prema ukupno prikupljenim depozitima, te 0,20% prema ukupno izdanim kreditima.

Slijedom iznijetoga, provedbom predmetne koncentracije Grupa banaka koju će činiti Podravska banka i Požeška banka prema podacima na dan 31. prosinca 2004. imat će tržišni udio od 0,86% prema aktivi (0,85% na dan 30. lipnja 2004.) 0,91% prema kreditima (0,93% na dan 30. lipnja 2004.), te 1,09% prema depozitima (0,97% na dan 30. lipnja 2004.).

Provedbom predmetne koncentracije neće doći do promjene omjera tržišne koncentracije, odnosno do promjene pokazatelja CR2 i CR5, ali će doći do gotovo neznatne promjene Herfindahl-Hirschmanovog indeksa (dalje: HHI) – dolazi do promjene vrijednosti sa 1366,59 prije provedbe koncentracije na 1366,83 nakon koncentracije (promjena iznosi: 0,24; korišteni su podaci na dan 31. prosinca 2004. – privremeni nerevidirani podaci).

6. Udjeli sudionika koncentracije u drugim poduzetnicima

Hrvatska narodna banka je istražila kapitalnu i personalnu povezanost sudionika predmetne koncentracije, te je utvrđeno sljedeće:

a) Kapitalna povezanost

S Podravskom bankom kapitalno su povezani sljedeći poduzetnici:

1. Brokeri 21 d.o.o. – u likvidaciji; djelatnost: kupnja i prodaja vrijednosnih papira, upravljanje portfeljem, investicijsko savjetovanje i drugi poslovi vezani uz burzovno poslovanje; – Podravska banka je imatelj 100% udjela).

2. Cerere S.r.l. Trieste – djelatnost: trgovina; društvo u 90% vlasništvu Đure Predovića i 10% vlasništvu Miljana Todorovića. Ovo društvo je imatelj 9,93% udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke, a fizičke osobe koje su imatelji udjela u istome, ujedno su i imatelji udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke i to: Đuro Predović: 9,33% udjela i Miljan Todorović 8,73% udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke.

S obzirom na vlasničku strukturu Podravske banke, ista je u nadopuni prijave namjere provedbe predmetne koncentracije od 11. ožujka 2005. na zahtjev Hrvatske narodne banke dostavila Izjavu kojom Uprava Podravske banke izjavljuje da ne postoji vlasnička ni upravljačka povezanost članova Uprave i Nadzornog odbora Podravske banke s talijanskim bankama (Grupa UniCredit kao ni s Gruppo Banca Intesa), a koje su preko društava-kćeri prisutne u Republici Hrvatskoj.

Požeška banka d.d. nema udjela u temeljnom kapitalu drugih poduzetnika.

Navedene kapitalne veze sa strane Podravske banke trenutno ne otvaraju pitanje mogućih negativnih učinaka predmetne transakcije na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu.

b) Personalna povezanost

Članovi Uprave Podravske banke nisu članovi nadzornog odbora nijednog drugog poduzetnika, a članovi Nadzornog odbora Podravske banke, osim g. Montinarija, nisu članovi uprava i nadzornih odbora drugih banaka ili financijskih institucija. Dario Montinari, član Nadzornog odbora i imatelj 5,12% udjela u temeljnom kapitalu Podravske banke je ujedno i član Upravnog odbora banke Medocredito Toscano iz Italije.

Personalna povezanost Požeške banke je sljedeća:

– Gđa Andrea Zemljić-Modronja, članica Uprave Požeške banke ujedno je predsjednica Nadzornog odbora poduzetnika Gradske tržnice d.o.o. Sisak,

– G. Josip Medunić, predsjednik Nadzornog odbora Požeške banke, ujedno je predsjednik Nadzornog odbora poduzetnika Gravia d.o.o. Osijek, a do 15. ožujka 2005. bio je i član Nadzornog odbora Hrvatskih autocesta d.d..

– Gđa Marina Žarković, članica Nadzornog odbora Požeške banke, ujedno je članica Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško--slavonske županije,

– G. Branko Štulić, član Nadzornog odbora Požeške banke ujedno je član Nadzornog odbora poduzetnika Vjesnik d.d., Zagreb, te član Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu.

Navedene personalne povezanosti banaka – sudionica koncentracije trenutno ne otvaraju pitanje mogućih negativnih učinaka predmetne transakcije na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu.

7. Opis i obrazloženje očekivanih pogodnosti predmetne koncentracije za potrošače

U pogledu očekivanih pogodnosti predmetne koncentracije na potrošače, Podravska banka navodi kako Požeška banka u posljednje dvije (2) godine ima evidentne probleme u poslovanju, što je rezultiralo stagnacijom razvoja, skromnom ponudom te gubitkom klijenata. Ulaskom Podravske banke doći će do konsolidacije poslovanja Požeške banke, a uvođenje novih proizvoda i usluga za klijente, tehnološke inovacije kao i uvođenje novog pristupa klijentima, sigurno će podići kvalitetu usluga u interesu potrošača.

Podravska banka kao ciljnu klijentelu navodi xx (poslovna tajna).

Svim kategorijama građana planira se ponuditi široka paleta kredita: gotovinskih, potrošačkih, stambenih, lombardnih, hipotekarnih. Posebna pozornost planira se posvetiti ponudi proizvoda vezanih na xx (poslovna tajna).

Prema navodima Podravske banke, na području prikupljanja sredstava ponuda će obuhvaćati razne stimulativne i atraktivne oblike štednje i depozita u kunama, s valutnom klauzulom, u devizama.

Podravska banka je mišljenja kako je Požešku banku u kratkom roku moguće organizacijski i tehnički osposobiti za samostalno obavljanje poslova xx (poslovna tajna), što će, uz postojeći xx (poslovna tajna), omogućiti pružanje xx (poslovna tajna) poslovnim subjektima.

Također, Podravska banka smatra da se Požeška banka može osposobiti za suradnju s xx (poslovna tajna) za obavljanje poslova xx (poslovna tajna).

U suradnji s Podravskom bankom, klijentima Požeške banke će se nuditi xx (poslovna tajna) usluge i usluge xx (poslovna tajna).

Podravska banka planira organizirati poslovanje Požeške banke tako da klijent na jednom mjestu dobije sve potrebne informacije o ponudi Banke i obavlja sve poslove s Bankom. Procedure rada i odlučivanja planiraju se standardizirati i ubrzati, što će poboljšati kvalitetu i brzinu usluga. Kompletan servis, bogata ponuda proizvoda i usluga prilagođena potrebama svakog klijenta, fleksibilnost i brzina obavljanja usluga osigurat će Požeškoj banci prednost u odnosu na konkurentske banke u okruženju.

U pogledu poslovnih mjesta, Podravska banka navodi kako će se uz postojeću mrežu poslovnica Požeške banke, ispitati mogućnost otvaranja novih prodajnih mjesta.

III. Razmatranjem navedenih činjenica vezanih uz analizu predmetne koncentracije utvrđeno je sljedeće:

Provedbom predmetne koncentracije Podravska banka će postati imateljem većine dionica i većinskog prava glasa u glavnoj skupštini Požeške banke, te će tako steći i tržišni udio i tržišni položaj Požeške banke na mjerodavnom tržištu koje je u ovom postupku određeno kao tržište univerzalnog bankarstva na području Požeško-slavonske županije.

Provedbom predmetne koncentracije, prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2004. Podravska banka stječe 36,09% tržišnog udjela Požeške banke na mjerodavnom tržištu mjerenog prema depozitima, te 13,05% tržišnog udjela prema kreditima. Bankarska grupa koja će nastati provedbom predmetne koncentracije (Podravska banka i Požeška banka) imat će na mjerodavnom tržištu, a prema podacima na dan 31. prosinca 2004. udjel od 36,13% svih prikupljenih depozita i 13,16% svih izdanih kredita. Prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2004., provedbom predmetne koncentracije novonastala bankarska grupa imat će 29,17% poslovnih jedinica svih banaka na mjerodavnom tržištu.

Provedbom predmetne koncentracije (na nacionalnom nivou) ne dolazi do porasta omjera tržišne koncentracije (CR2, CR5), a porast HHI od 0,24 je beznačajan. Grupa banaka koja će nastati provedbom predmetne koncentracije će na nacionalnom nivou (tržište univerzalnog bankarstva Republike Hrvatske) prema podacima na dan 31. prosinca 2004. sudjelovati s tržišnim udjelom od 0,86% prema aktivi, 0,91% prema kreditima, te 1,09% prema depozitima.

Iako je u ovom postupku utvrđeno da na mjerodavnom tržištu Požeška banka ima najveći tržišni udio prema kriteriju depozita, dok je u prethodnim razdobljima imala vladajući položaj, te najveći tržišni udio prema broju poslovnih jedinica, provedbom predmetne koncentracije neće doći do stvaranja novog dominantnog položaja iste, odnosno bankarske grupe koja će nastati na mjerodavnom tržištu, ili na njegovom dijelu. Ovo iz razloga što Podravska banka samo stječe postojeći tržišni udjel Požeške banke koji je u opadanju i prema kriteriju depozita i prema kriteriju kredita prema kojima je Požeška banka tek četvrta na mjerodavnom tržištu koje je ujedno jedino područje njenog poslovanja. Cilj ulaska strateškog partnera odnosno Podravske banke u Požešku banku prvenstveno je njen oporavak.

Nadalje, provedba predmetne koncentracije neće značajno utjecati na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. Naprotiv, predmetna transakcija će imati isključivo pozitivan učinak na mjerodavnom tržištu. Naime, Podravska banka se po provedbi predmetne koncentracije planira fokusirati na konsolidiranje i jačanje bilance Požeške banke radi čega će se odmah početi razvijati novi proizvodi i usluge kakve u svojoj ponudi ima Podravska banka. Podravska banka će Požeškoj banci pružiti određena tehnička i stručna znanja u implementaciji novih usluga radi povećanja broja klijenata Požeške banke, ali i podršku pri rješavanju problema velike izloženosti Požeške banke prema pojedinim grupama klijenata. Prema procjeni Podravske banke u razdoblju do xx (poslovna tajna) godine Požeška banka bi trebala postati stabilna i profitabilna institucija okrenuta ciljnoj skupini xx (poslovna tajna). U tom smislu, jačanje i širenje ponude proizvoda i usluga Požeške banke bit će poticaj za jačanje konkurencije na mjerodavnom tržištu na kojem je Požeška banka izložena snažnoj konkurenciji prvenstveno Erste & Steiermärkische Bank d.d., Slatinske banke d.d., Slavonske banke d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d.

Pri donošenju odluke, Hrvatska narodna banka imala je u vidu pogodnosti za potrošače. Koristi koje će potrošači imali jesu uvođenje novih proizvoda i usluga Požeške banke, nova organizacija poslovanja temeljem koje će klijent na jednom mjestu obavljati sve poslove i dobiti sve potrebne informacije o ponudi Požeške banke, te standardizacija i ubrzanje procedura rada i odlučivanja što će poboljšati kvalitetu i brzinu usluga.

Slijedom iznesenoga, Hrvatska narodna banka je predmetnu koncentraciju ocijenila dopuštenom, kako je odlučeno u točki 1. izreke ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom neposredno kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Urbroj: 206-020/05-05/ŽR

Zagreb, 11. svibnja 2005.

Guverner

Hrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u glavnoj skupštini Požeške banke d.d. sa sjedištem u Požegi, od strane Podravske banke d.d. sa sjedištem u Koprivnici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !