Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica Kreditne banke Zagreb d.d. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 21.4.2006 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica Kreditne banke Zagreb d.d. iz Zagreba

Hrvatska narodna banka

1100

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banciL297101 (»Narodne novine«, br. 36/2001.), a u vezi s člankom 40.L297102 Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i točkom 9.1.1. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL297104 (»Narodne novine«, br. 48/2003.), odlučujući povodom prijave namjere provedbe koncentracije koju su podnijela društva iz koncerna Agram: Euroherc osiguranje d.d., Zagreb, Jadransko osiguranje d.d., Split, Agram životno osiguranje d.d., Zagreb, Sunce osiguranje d.d., Zagreb, EuroLeasing d.o.o., Zagreb i Euro Daus d.d., Split, guverner Hrvatske narodne banke donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Ocjenjuje se dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica Kreditne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74, od strane društava iz koncerna Agram: Euroherc osiguranje d.d., Zagreb, Jadransko osiguranje d.d., Split, Agram životno osiguranje d.d., Zagreb, Sunce osiguranje d.d., Zagreb, EuroLeasing d.o.o., Zagreb i Euro Daus d.d., Split.
2. Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku.
3. Ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Dana 10. siječnja 2006. Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB) zaprimila je prijavu namjere provedbe koncentracije društava iz koncerna Agram: Euroherc osiguranje d.d., Zagreb, Jadransko osiguranje d.d., Split, Agram životno osiguranje d.d., Zagreb, Sunce osiguranje d.d., Zagreb, EuroLeasing d.o.o., Zagreb i Euro Daus d.d., Split (dalje: društva iz koncerna Agram) i Kreditne banke Zagreb d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 (dalje: Kreditna banka). Dana 11. siječnja 2006. HNB je podnositelju prijave (društvima iz koncerna Agram) izdao potvrdu kojom se potvrđuje da je 10. siječnja 2006. HNB zaprimio potpunu prijavu namjere provedbe predmetne koncentracije.
II. Razmatrajući podatke dostavljene u prijavi namjere provedbe koncentracije te druge podatke kojima je raspolagao HNB, u postupku ispitivanja prijave namjere provedbe koncentracije utvrđeno je sljedeće:

1. Sudionici koncentracije

Sudionici predmetne koncentracije su društva iz koncerna Agram: Euroherc osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Jadransko osiguranje d.d., sa sjedištem u Splitu, Agram životno osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Sunce osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, EuroLeasing d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Euro Daus d.d., sa sjedištem u Splitu te Kreditna banka Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.

a) KONCERN AGRAM

Koncern Agram počeo se stvarati 1992. godine, povezavši tadašnje Euroherc osiguranje d.d. sa sjedištem u Makarskoj (danas: Euroherc osiguranje d.d., Zagreb) i Euroherc osiguranje d.d. sa sjedištem u Ljubuškom (danas: Euroherc osiguranje d.d., Mostar). Godine 1999. sva tadašnja društva članovi koncerna Agram (13 društava) potpisala su Ugovor o povezivanju.
Sjedište koncerna Agram nalazi se u Zagrebu, a društva članovi Koncerna posluju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Koncern Agram trenutačno zapošljava 2.500 radnika. U 2004. godini koncern Agram ostvario je konsolidirani ukupan prihod od 2,4 milijarde kuna, a za 2005. će ukupan prihod biti veći od 2,6 milijardi kuna.
Tri društva za osiguranje, Atlas osiguranje d.d., Veritas osiguranje d.d. i Sunce osiguranje d.d. uključena su u sastav koncerna Agram 2004. godine. Sunce osiguranje d.d. zadržalo je svoju pravnu osobnost i specijaliziralo se za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, Atlas osiguranje d.d. je krajem 2004. godine pripojeno Jadranskom osiguranju d.d., a Veritas osiguranje je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 16. studenoga 2005. pripojeno Sunce osiguranju d.d.
Koncern Agram asocijacija je društava za osiguranje i tvrtki koje se bave poslovima usko vezanim uz osiguranje automobila. Cilj njihova povezivanja jest bolje i djelotvornije korištenje stručnim, tehnološkim i financijskim resursima, a sva su društva zadržala potpunu samostalnost u poslovanju. Koncern djeluje kroz dvije grupacije trgovačkih društava (grupacija Osiguranje i grupacija Portfelj).
Grupacija Osiguranje, koja se bavi svim poslovima osiguranja, obuhvaća sljedeća trgovačka društva:
• Euroherc osiguranje d.d., Zagreb,
• Jadransko osiguranje d.d., Split,
• Sunce osiguranje d.d., Zagreb,
• Agram životno osiguranje d.d., Zagreb,
• Euroherc osiguranje d.d., Mostar, BiH,
• Bosna osiguranje d.d., Sarajevo, BiH,
• Sunce osiguranje d.d., Sarajevo, BiH.
Grupacija Portfelj, koja se bavi poslovima prodaje, održavanja i popravka vozila, upravljanja stanicama za tehnički pregled vozila, financiranja kupnje vozila putem leasinga ili zajma, izgradnje objekata, davanja u zakup vlastitih objekata i zdravstvenim uslugama, obuhvaća sljedeća trgovačka društva:
• Euro Daus d.d., Split,
• EuroLeasing d.o.o., Zagreb,
• Auto-Dubrovnik d.d., Dubrovnik,
• Euroduhan d.d., Bjelovar,
• Antonina d.o.o., Vinkovci,
• Euroagram d.o.o., Zagreb,
• Eurodom d.o.o., Osijek,
• Poliklinika Sunce, Zagreb,
• Autoslavonija d.d., Osijek,
• Euroleasing d.o.o., Mostar, BiH,
• Autoservis d.o.o., Livno, BiH,
• Agram d.o.o., Ljubuški, BiH.
Od 19 trgovačkih društava koja su u sastavu koncerna Agram, u predmetnoj koncentraciji sudjeluje šest gospodarski najjačih trgovačkih društava. Četiri trgovačka društva ubrajaju se u grupaciju Osiguranje: Euroherc osiguranje d.d., Zagreb, Jadransko osiguranje d.d., Split, Agram životno osiguranje d.d., Zagreb, i Sunce osiguranje d.d., Zagreb, a dva se trgovačka društva ubrajaju u grupaciju Portfelj: Euro Daus d.d., Split, i EuroLeasing d.o.o., Zagreb.

Euroherc osiguranje d.d., Zagreb
Društvo Euroherc osiguranje d.d. osnovano je 1992. godine. U svojoj ponudi Euroherc osiguranje d.d. ima neživotna osiguranja – osiguranja motornih vozila, osoba i imovine, osiguranja transporta itd. Na kraju 2004. godine ovo je društvo zapošljavalo 650 radnika.

Jadransko osiguranje d.d., Split
Jadransko osiguranje d.d. bavi se prije svega poslovima osiguranja motornih vozila, i to najvećim dijelom poslovima automobilske odgovornosti te poslovima automobilskoga kaska. Jadransko osiguranje d.d. osnovano je 1991. godine. Otkad je u sastavu koncerna Agram Jadranskom su osiguranju pripojena dva društva za osiguranje: Mediteran osiguranje d.d. pripojeno mu je 2001. godine, a krajem 2004. godine pripojeno mu je i društvo Atlas osiguranje d.d.

Agram životno osiguranje d.d., Zagreb
Društvo Agram životno osiguranje d.d. osnovano je 1997. godine. Društvo je registrirano za obavljanje svih djelatnosti životnih osiguranja. Na kraju 2004. godine u Društvu je bilo zaposleno 89 radnika, od kojih 70 u prodaji.

Sunce osiguranje d.d., Zagreb
Sunce osiguranje d.d. osnovano je 1996. godine. Društvo je registrirano za obavljanje svih djelatnosti životnih i neživotnih osiguranja. Društvo u svom poslovanju nastoji zadržati željenu raspodjelu portfelja životnih i neživotnih osiguranja (50%: 50%). U neživotnim osiguranjima Društvo posluje u tri cjeline: imovinska osiguranja, osiguranje od automobilske odgovornosti i osiguranje osoba (zdravstvena osiguranja i osiguranja od nezgoda).

Euro Daus d.d., Split
Društvo Euro Daus d.d. Split posluje u grupaciji Portfelj u sastavu koncerna Agram. Društvo se bavi poslovima trgovine vozilima, ovlaštenog održavanja vozila te limarskim i lakirerskim radovima. Osim toga, u sklopu Društva, na osnovi ugovornih odnosa, posluje desetak stanica za tehnički pregled vozila. Na kraju 2004. godine Društvo je zapošljavalo 146 radnika.

EuroLeasing d.o.o., Zagreb
Društvo EuroLeasing d.o.o., Zagreb osnovano je 2002. godine u Splitu, a 2003. njegovo je sjedište preseljeno u Zagreb. Osnovne djelatnosti Društva su poslovi financijskog najma (leasing) te trgovačkog posredovanja odnosno kupnje i prodaje robe, prije svega motornih vozila. Društvo djeluje na cijelom području Republike Hrvatske u 24 podružnice.

b) KREDITNA BANKA
Kreditna banka osnovana je početkom 1994. godine kao univerzalna bankarska institucija. U lipnju 1994. godine dobila je ovlaštenje HNB-a za obavljanje svih poslova sa stranim sredstvima plaćanja, uključujući i poslove platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom. Krajem iste godine izravno je uključena u mrežu SWIFT.
Kreditna banka započela je s radom na zagrebačkom području, a s vremenom je proširila svoju poslovnu mrežu i na ostale regije.

2. Pravni oblik koncentracije
 

Pravni oblik predmetne koncentracije je stjecanje 90,2103% udjela u temeljnom kapitalu Kreditne banke od strane društava iz koncerna Agram.

3. Pravni temelj koncentracije

Pravni temelj predmetne koncentracije su ugovori o prodaji i prijenosu dionica dioničkog društva Kreditna banka, Zagreb sklopljeni 29. prosinca 2005. između Agrokora d.d., Zagreb i društava u njegovu sastavu (Ledo d.d., Zagreb, Jamnica d.d., Zagreb, Konzum d.d., Zagreb, Zvijezda d.d., Zagreb, Solana Pag d.d., Pag, Lovno gospodarstvo Moslavina d.o.o., Zagreb i Agroprerada d.d., Ivanić Grad), kao Prodavatelja, i društava iz koncerna Agram (Euroherc osiguranje d.d., Zagreb, Jadransko osiguranje d.d., Split, Agram životno osiguranje d.d., Zagreb, Sunce osiguranje d.d., Zagreb, EuroLeasing d.o.o., Zagreb i Euro Daus d.d., Split), kao Kupaca.
U nastavku se daje pregled pojedinačno sklopljenih ugovora:
– xx
– xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu).
Slijedom toga, nakon provođenja predmetne koncentracije društva iz koncerna Agram imat će udjele u temeljnom kapitalu Kreditne banke kako slijedi:
 

Društva iz koncerna Agram             Udio u temeljnom kapitalu
                                                            Kreditne banke
Euroherc osiguranje d.d.                              28,00%
Jadransko osiguranje d.d.                            20,00%
Agram životno osiguranje d.d.                     12,24%
Sunce osiguranje d.d.                                    9,99%
EuroLeasing d.d.                                           9,99%
Euro Daus d.d.                                              9,99%
Koncern Agram ukupno                               90,21%
Ostali dioničari                                                9,79%
Ukupno                                                       100,00%
 

Društva iz koncerna Agram kupila su ukupno 1.190.726 redovnih dionica (ili 90,2103% temeljnoga kapitala) Kreditne banke Zagreb nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka, po ugovornoj cijeni od 210,46 kuna za jednu dionicu. Ukupna kupoprodajna cijena iznosi 250.600.194,00 kune, od čega se 50% iznosa plaća odmah po potpisu ugovora, a ostatak u četiri jednaka obroka tromjesečno do kraja 2006.
Svi navedeni ugovori potpisani su dana 29. prosinca 2005. i sadrže identične odredbe.
Nadalje, ugovorima je određeno da ako Kupac ne uspije u roku od šezdeset dana od dana potpisa ugovora (odnosno do, uključujući, 28. veljače 2006.) ishoditi suglasnost HNB-a, ugovor će se smatrati raskinutim. Navedeni rok stranke mogu sporazumno produžiti sklapanjem aneksa ugovoru. Također, ugovorima su predviđene radnje koje Prodavatelj neće poduzimati sve dok Kupac ne ishodi suglasnost HNB-a za stjecanje predmetnih dionica, a koje bi imale za cilj pokretanje postupka likvidacije Kreditne banke, provođenje statusnih promjena, povećanje temeljnoga kapitala, promjene Statuta i dr. Preostale odredbe ugovora odnose se na jamstva Prodavatelja i Kupca te na nedavanje objava i povjerljivih informacija vezanih uz sklapanje ili ispunjenje predmetnog ugovora.

4. Izvješće društava iz koncerna Agram o gospodarskoj i pravnoj opravdanosti predmetne koncentracije

U prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije, podnositelj prijave (društva iz koncerna Agram) očitovao se da intenziviranje suradnje s komplementarnom financijskom djelatnošću, odnosno bankarskim sektorom, vidi kao jedan od važnih poticaja svom uspješnom razvoju u sljedećim godinama. Tu suradnju namjerava razvijati stvaranjem i razvojem srednje velike banke univerzalnog tipa u svom sastavu. Menadžment koncerna Agram ocjenjuje da je radi uspješnijeg razvoja svojih osnovnih djelatnosti poslovno razborito kupiti jednu ili više manjih poslovnih banaka te ih objediniti u jednu srednje veliku banku. Time bi se postigli učinci gospodarske prakse koja na osnovi tzv. bankinsurance u svijetu, a sve više i u nas, pogoduje i bržem razvoju osiguranja i bržem razvoju bankovnih poslova. S druge strane, golemi depozitni, prodajni, prostorni i ukupni poslovni potencijali koncerna Agram dobra su osnova za uspješan razvoj bankarske djelatnosti. Dosadašnji uspješan razvoj vodećih tvrtki iz koncerna Agram jamstvo je da će one biti pouzdani dioničari Kreditne banke, koji će osigurati odlučivanje i upravljanje Bankom na način da njezino poslovanje bude zakonito, bankarski zdravo, stabilno i sigurno.
Što se tiče financijske strukture koncentracije, sklopivši ugovore o kupoprodaji i prijenosu dionica Kreditne banke šest gospodarski najjačih tvrtki iz koncerna Agram kupilo je dionice od osam društava poduzetnika Agrokor d.d. Ugovorena kupoprodaja obuhvaća 1.190.726 dionica, odnosno 90,2103% temeljnoga kapitala Kreditne banke, kojima se trgovalo za ukupnu svotu od 250.600.194,00 kune. Ostatak od 129.219 dionica, odnosno 9,7897% temeljnoga kapitala, drže mali dioničari, za koje se procjenjuje da ih ima oko 165.

5. Mjerodavno tržište

Odredbe točke 1. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektora propisuju da se, za potrebe te odluke, primjenjuje definicija pojma mjerodavno tržište iz propisa koji reguliraju zaštitu tržišnog natjecanja. U skladu s Uredbom o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL297105 (»Narodne novine« br. 51/2004.) mjerodavno tržište, u smislu članka 7.L297106 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 122/2003.), određuje se kao tržište određenih proizvoda koji su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.
U konkretnom slučaju riječ je o koncentraciji poduzetnika koji direktno nisu aktivni na bankarskom tržištu, a koji stječu udjele u temeljnom kapitalu Kreditne banke, koja je prisutna samo na bankarskom tržištu. Koncern Agram obuhvaća 19 trgovačkih društava, a osnovna djelatnost koncerna Agram su poslovi osiguranja te poslovi usko vezani uz osiguranje automobila. Obavljanje osnovne djelatnosti društava iz koncerna Agram (poslovi osiguranja), koja stječu udjele u Kreditnoj banci čija je osnovna djelatnost bankarstvo, ne mogu se smatrati poslovanjem na istom tržištu, ali se ipak radi o povezanim tržištima, tj. o koncentraciji u financijskom sektoru. Nakon navedene koncentracije žele se primjenom tzv. bankinsurance modela razvijati i poslovi osiguranja i bankovni poslovi.
Budući da društva iz koncerna Agram stječu udjele u Kreditnoj banci, u određivanju mjerodavnog tržišta polazi se od opsega proizvoda i usluga koje pruža Kreditna banka te od rasprostranjenosti njezine poslovne mreže. Slijedom iznesenoga, mjerodavno tržište određeno je kao tržište univerzalnog bankarstva na području Republike Hrvatske.
U svojoj proizvodnoj dimenziji mjerodavno tržište definira se kao tržište univerzalnog bankarstva s obzirom na proizvode i usluge koje pruža Kreditna banka. Banka ima odobrenje za pružanje bankovnih usluga i ostalih financijskih usluga.
Mjerodavno tržište u zemljopisnoj dimenziji određeno je s obzirom na rasprostranjenost poslovne mreže Kreditne banke, tržišne udjele Banke u pojedinim županijama te s obzirom na koncepciju poslovanja. Naime, Kreditna banka ima poslovnu mrežu u pet županija: Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Vukovarsko-srijemska županija, Istarska županija, Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska županija. Unatoč rasprostranjenosti poslovnica u samo pet županija, Kreditnu banku može se promatrati kao banku koja pruža usluge na nacionalnoj razini. To se može potvrditi postojanjem tržišnih udjela, i prema depozitima i prema kreditima, u svim županijama Republike Hrvatske, a osim toga strategija poslovanja Kreditne banke usmjerena je na područje cijele države. Kreditna banka je s obzirom na dosadašnju vlasničku povezanost s koncernom Agrokor prirodno usmjerena na poslovanje s društvima iz toga koncerna, a zemljopisna dimenzija u kojoj se ta društva natječu s konkurentima je nacionalne razine.

a) ANALIZA MJERODAVNOG TRŽIŠTA NA OSNOVI TRŽIŠNIH UDJELA

Predmetnom transakcijom društva iz koncerna Agram stječu udjele u Kreditnoj banci pa se u analizi mjerodavnog tržišta polazi od tržišnih udjela Kreditne banke na bankarskom tržištu. Za analizu mjerodavnog tržišta korišteni su revidirani podaci na dan 31. prosinca 2003. i na dan 31. prosinca 2004. te privremeni podaci po tromjesečjima za 2005. godinu.

aa) Tržišni udio Kreditne banke na mjerodavnom tržištu prema aktivi, primljenim depozitima i danim kreditima

Prema podacima koje HNB periodično prikuplja od banaka Kreditna banka je na mjerodavnom tržištu imala relativno male tržišne udjele. Prema kriteriju aktive Kreditna banka imala je tržišni udio manji od 0,5% te se u posljednje dvije godine taj udio još neznatno smanjio. Time se prema kriteriju aktive Kreditna banka na hrvatskom bankarskom tržištu svrstava negdje oko 20. mjesta. Promatrani su podaci sa stanjem na kraju 2003. i 2004. godine, te kroz tromjesečna razdoblja u 2005. godini. Tržišni udio Kreditne banke prema aktivi na dan 31. prosinca 2003. iznosio je 0,38%, na dan 31. prosinca 2004. 0,37%, na dan 31. ožujka 2005. 0,35%, a na dan 30. lipnja 2005. 0,36%. Na dan 30. rujna 2005. tržišni udio Kreditne banke prema aktivi iznosio je 0,32%, a na dan 31. prosinca 2005. 0,35%.
Prema kriteriju primljenih depozita i odobrenih kredita tržišni udio Kreditne banke također nije bio veći od 0,5%. Prema podacima za posljednje dvije godine tržišni udio prema depozitima i kreditima stagnirao je i iznosio je nešto manje od 0,5%. Tržišni udio Kreditne banke prema depozitima na dan 30. lipnja 2004. i na dan 31. prosinca 2004. iznosio je 0,46%. Na dan 31. ožujka 2005. bio je 0,44%, dok je na dan 30. lipnja 2005. iznosio 0,47%. Na dan 30. rujna 2005. tržišni udio Kreditne banke prema depozitima iznosio je 0,41%, dok je nad dan 31. prosinca 2005. iznosio 0,48%. Tržišni udio Kreditne banke prema kreditima na navedene datume kretao se između 0,35% i 0,41%.
Ako se promatraju podaci o prikupljenim depozitima i odobrenim kreditima prema županijama, može se zaključiti kako prema geografskoj koncentriranosti Kreditna banka nije ostvarila značajne tržišne udjele ni u jednoj županiji. Najveće svoje udjele na tržištu pojedine županije Kreditna banka ostvarila je u Vukovarsko-srijemskoj županiji (1,44% udjela prema kriteriju depozita i 1,25% udjela prema kriteriju kredita, stanje na dan 30. lipnja 2005.), dok su u svim ostalim županijama njezini tržišni udjeli manji od 1%.
Nakon provođenja predmetne transakcije neće doći do porasta tržišnih udjela Kreditne banke, s obzirom na to da se društva iz koncerna Agram ne nalaze na bankarskom tržištu. Slijedom toga, predmetna koncentracija neće utjecati na koncentraciju hrvatskoga bankarskog sustava (pokazatelji ostaju nepromijenjeni).

ab) Analiza mjerodavnog tržišta prema poslovnoj mreži Kreditne banke

Prema podacima dostavljenim u Prijavi namjere provedbe koncentracije poslovnu mrežu Kreditne banke sačinjavale su sljedeće podružnice i poslovnice:
1. Poslovnica Kreditne banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74,
2. Ispostava Zvijezda u Zagrebu, Marijana Čavića 1a,
3. Podružnica u Splitu, Dubrovačka ulica 15,
4. Poslovnica u Splitu, Domovinskog rata 60,
5. Podružnica u Sinju, Splitska 1,
6. Podružnica u Opuzenu, Tisno b.b.,
7. Podružnica u Vinkovcima, Ulica bana Jelačića 6,
8. Podružnica u Jastrebarskom, Šetalište braće Kazić 2 i
9. Podružnica u Poreču, Mate Vlašića 20.
Ovi podaci odgovaraju podacima HNB-a prikupljenim na dan 30. lipnja 2005. Sa svojih devet poslovnih jedinica Kreditna banka držala je 0,86% poslovne mreže banaka u Republici Hrvatskoj Na dan 31. prosinca 2004. Kreditna banka imala je također devet poslovnih jedinica, koje su činile 0,87% poslovne mreže banaka u Hrvatskoj. Broj poslovnica ostao je u promatranom polugodišnjem razdoblju isti, međutim jedna je poslovnica na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije zatvorena, a istodobno je otvorena nova podružnica u Poreču.
Prema podacima iz prijave namjere provedbe koncentracije Kreditna banka ima ukupno 42 bankomata, od toga 27 u Zagrebu, četiri u Splitu, tri u Jastrebarskom, dva u Poreču, te po jedan bankomat u Rijeci, Šibeniku, Sinju, Makarskoj, Vinkovcima i Slavonskom Brodu.
Iz analize mjerodavnog tržišta koje je definirano kao tržište univerzalnog bankarstva na području Republike Hrvatske, proizlazi kako predmetna koncentracija neće ugroziti tržišno natjecanje ni prema jednom od analiziranih kriterija. Naime, prema svim promatranim kriterijima tržišni udio Kreditne banke u promatranom je razdoblju bio manji od 1%. Slijedom toga, provedbom predmetne koncentracije neće doći do stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja Kreditne banke na mjerodavnom tržištu niti do sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.

6. Udjeli sudionika koncentracije u drugim poduzetnicima

HNB je istražio kapitalnu i personalnu povezanost sudionika predmetne koncentracije, te je utvrđeno sljedeće:
 

a) KAPITALNA POVEZANOST
U nastavku je analizirana kapitalna povezanost društava iz koncerna Agram koja u drugim poduzetnicima imaju udjele jednake ili veće od 10% temeljnoga kapitala (izostavljeno jer predstavlja poslovnu tajnu). Kreditna banka nije izravno ili neizravno povezana ni s jednim poduzetnikom ni osobom odnosno nema 10% ili više udjela u temeljnom kapitalu ni jednog društva.
Iz analize povezanosti prema udjelu u temeljnom kapitalu vidljivo je kako su najčešće povezanosti prisutne između društava koncerna Agram međusobno, a osim tih društava postoje još neke kapitalne povezanosti s društvima koja nisu direktno prisutna u segmentu bankarskih i osigurateljskih poslova. Slijedom toga, analizirajući kapitalnu povezanost, može se zaključiti kako provođenjem predmetne koncentracije ne postoji opasnost od negativnih učinaka na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu.
 

b) PERSONALNA POVEZANOST
Što se tiče društava koncerna Agram, postoje sljedeće personalne povezanosti:
(izostavljeno jer predstavlja poslovnu tajnu).
Što se tiče članova Uprave i Nadzornog odbora Kreditne banke, utvrđeno je da je član Nadzornog odbora Kreditne banke Tomislav Lučić ujedno i član Uprave društva Agrokor d.d. Zagreb, te da je član Nadzornog odbora Kreditne banke Ivica Sertić, ujedno i član Uprave Jamnice d.d. Zagreb.
Navedene personalne povezanosti između društava iz koncerna Agram u kontekstu predmetne koncentracije nisu ograničenje tržišnog natjecanja s obzirom na to da se radi o povezanosti unutar društava već povezanih u koncernu Agram. Osim toga, u prijavi namjere provedbe koncentracije navodi se kako članovi uprava i nadzornih odbora društava koncerna Agram nisu u upravama i/ili nadzornim odborima bilo kojeg društva izvan koncerna Agram.

7. Opis i obrazloženje očekivanih pogodnosti predmetne koncentracije za potrošače

U smislu pogodnosti predmetne koncentracije za potrošače podnositelj prijave očitovao se da sudionici koncentracije smatraju da će namjeravana koncentracija pozitivno utjecati na zahtjeve i potrebe potrošača. Naime, koristeći se postojećom prodajnom mrežom i infrastrukturom koncerna Agram, bankovni proizvodi i usluge bit će još dostupniji neposrednim potrošačima, odnosno korisnicima. Također, financijski i tržišni potencijal koncerna Agram omogućit će da još više potrošača može koristiti suvremene bankarske proizvode koje će Kreditna banka nuditi na hrvatskom tržištu.
Sudionici koncentracije u sljedećem razdoblju planiraju provesti znatna ulaganja u razvoj Kreditne banke. Nakon provođenja koncentracije planira se širenje prodajne mreže i poslovnica Kreditne banke opremanjem postojećih poslovnih prostora koncerna Agram, edukacijom kadrova Kreditne banke za obavljanje svih vrsta bankarskih poslova kao i poslova osiguranja (bankinsurance) te poboljšanje informatičke infrastrukture Kreditne banke. Očekuje se da će kupovina Kreditne banke i njezino integriranje u poslovni sustav koncerna Agram značajno povećati njezine razvojne mogućnosti, a konačni cilj jest stvoriti srednje veliku banku univerzalnog tipa koja će se najvjerojatnije zvati Agram banka d.d.
III. Razmatranjem navedenih činjenica vezanih uz analizu predmetne koncentracije utvrđeno je sljedeće:
Provedbom namjeravane koncentracije dolazi do stjecanje90,2103% dionice Kreditne banke od strane koncerna Agram. Ovoj koncentraciji prethodila je koncentracija stjecanja većine dionica Kreditne banke od strane poduzetnika Agrokor d.d., a Agrokor d.d. je zbog usmjeravanja poslovanja na svoju osnovnu djelatnost, koja ne uključuje bankarstvo, odlučio prodati svoje postojeće udjele u Kreditnoj banci strateškom investitoru.
Već povezana društva u okviru koncerna Agrama nastavak uspješnog razvoja planiraju intenziviranjem suradnje s komplementarnom, financijskom industrijom, odnosno s bankarskim sektorom. Jedan od strateških ciljeva koncerna Agram, stjecanje udjela u bankarskom sektoru, počeo bi se ostvarivati provođenjem ove koncentracije te, s vremenom, stvaranjem srednje velike banke univerzalnog tipa. Time bi se pogodovalo i bržem razvoju bankovnih poslova i bržem razvoju poslova osiguranja kroz danas sve više prihvaćeni model bankarskog osiguranja.
Mjerodavno tržište u ovom postupku određeno je kao tržište univerzalnog bankarstva na području Republike Hrvatske. Utvrđeno je da Kreditna banka na tom tržištu ima vrlo mali udio (manji od 0,5%). Provedbom predmetne koncentracije ne dolazi do stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja Kreditne banke na mjerodavnom tržištu ni do sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. Provedbom predmetne koncentracije dolazi samo do toga da društava iz koncerna Agram stječu udjele u temeljnom kapitalu Kreditne banke, a time i postojeći tržišni udio Kreditne banke. Samim time predmetna koncentracija ne dovodi do negativnih učinaka za tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu.
Na temelju iznesenoga, Hrvatska narodna banka predmetnu je koncentraciju ocijenila dopuštenom, kako je odlučeno u točki 1. izreke ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom neposredno kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Urbroj: 186-020/03-06/ŽR
Zagreb, 15. ožujka 2006.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica Kreditne banke Zagreb d.d. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !