Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta osiguranja za vrste ... ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 21.7.2006 Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta osiguranja za vrste osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 2. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1983

Temeljem odredbi članka 15.L305553 stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8.L305554 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 68.L305556 stavka 5. i 7. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na zahtjev Hrvatskog ureda za osiguranje, Martićeva 73, Zagreb, u predmetu izdavanja odobrenja za primjenu zajedničkih uvjeta osiguranja, na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Odobrava se društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta osiguranja za vrste osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 2. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, odnosno:
a) Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i
b) Uvjeta za granično osiguranje od automobilske odgovornosti.
2. Zajednički uvjeti osiguranja iz točke 1. ovog rješenja primjenjuju se od 1. rujna 2006. godine.
3. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/06-30/10
Urbroj: 326-304-06-2
Zagreb, 13. srpnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta osiguranja za vrste ...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !