Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, primjena Zajedničkog temeljnog premijskog sustava za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 7.3.2007 Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, primjena Zajedničkog temeljnog premijskog sustava za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

941

Na temelju odredbi članka 15.L326709 stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8.L326710 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 68.L326712 stavka 5. i 7. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na zahtjev Hrvatskog ureda za osiguranje, Martićeva 73, Zagreb, za izdavanje odobrenja za primjenu Zajedničkoga temeljnoga premijskog sustava za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj, na sjednici održanoj 1. ožujka 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Odobrava se primjena Zajedničkoga temeljnoga premijskog sustava za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj.
2. Zajednički temeljni premijski sustav iz točke 1. ovog rješenja, primjenjuje se od 15. travnja 2007. godine.
3. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/06-30/22
Urbroj: 326-112-07-6
Zagreb, 1. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, primjena Zajedničkog temeljnog premijskog sustava za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !