Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima primjena I. izmjene i dopune ... ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 7.3.2007 Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima primjena I. izmjene i dopune Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nastale trećim osobama i putnicima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

942

Na temelju odredbi članka 15.L326714 stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8.L326715 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 68.L326717 stavka 5. i 7. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na zahtjev Hrvatskog ureda za osiguranje, Martićeva 73, Zagreb, za izdavanje odobrenja za primjenu I. izmjene i dopune Zajedničkoga premijskog sustava za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nastale trećim osobama te putnicima, na sjednici održanoj 1. ožujka 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Odobrava se primjena I. izmjene i dopune Zajedničkoga premijskog sustava za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nastale trećim osobama te putnicima.
2. I. izmjene i dopune Zajedničkoga premijskog sustava za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nastale trećim osobama te putnicima, primjenjuju se od 15. travnja 2007. godine.
3. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/07-56/1
Urbroj: 326-112-07-2
Zagreb, 1. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima primjena I. izmjene i dopune ...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !