Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, koja će obavljati poslove depozitne banke za Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond Zagreb,... ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
139 22.12.2006 Rješenje kojim se odobrava izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, koja će obavljati poslove depozitne banke za Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond Zagreb, i to na temelju ugovora sklopljenog između Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, i to od 1. siječnja 2007.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3174

Na temelju odredbi članka 15.L321976 točka 4. alineja 1. i članka 8.L321977 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 56.L321979 i 58.L321980 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Hrvatskoga mirovinskoga investicijskog društva d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Mihanovićeva 3, u predmetu odobrenja promjene depozitne banke, na sjednici održanoj 7. prosinca 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Odobrava se izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, koja će obavljati poslove depozitne banke za Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond, Zagreb, Mihanovićeva 3, i to na temelju ugovora sklopljenog između Hrvatskoga mirovinskoga investicijskog društva d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Mihanovićeva 3 i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4 i to od 1. siječnja 2007.
2. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/25
Urbroj: 326-113/06-2
Zagreb, 7. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, koja će obavljati poslove depozitne banke za Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond Zagreb,...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !