Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, koja će obavljati poslove depozitne banke za Učka-Marjan d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine... ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 13.6.2007 Rješenje kojim se odobrava izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, koja će obavljati poslove depozitne banke za Učka-Marjan d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine i to na temelju ugovora sklopljenog između MediteranInvest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, i Hrvatske Poštanske banke d.d., Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1944

Na temelju odredbi članka 15.L344098 točka 4. alineja 1. i članka 8.L344099 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 56.L344101 i 58.L344102 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev MediteranInvest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, u predmetu odobrenja promjene depozitne banke, na sjednici održanoj 30. svibnja 2007. godine donijela je:

RJEŠENJE

1. Odobrava se izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, koja će obavljati poslove depozitne banke za Učka-Marjan d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine i to na temelju ugovora sklopljenog između MediteranInvest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, Trg kralja Tomislava 24 i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4.
2. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-06/18
Urbroj: 326-113/07-7
Zagreb, 30. svibnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, koja će obavljati poslove depozitne banke za Učka-Marjan d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !