Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
72 11.7.2007. Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2260

Na temelju odredbi članka 15.L345683 stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8.L345684 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 68.L345686 stavka 5. i 7. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na zahtjev Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73, za izdavanje odobrenja za primjenu I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, na sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Odobrava se primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja.

2. I. izmjene i dopune Uvjeta za obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja primjenjuju se od 10. kolovoza 2007. godine.

3. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/07-56/9

Urbroj: 326-112-07-2

Zagreb, 5. srpnja 2007.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !