Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama te putnicima ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
72 11.7.2007. Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama te putnicima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2261

Na temelju odredbi članka 15.L345688 stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8.L345689 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 68.L345691 stavka 5. i 7. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na zahtjev Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73, za izdavanje odobrenja za primjenu I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama te putnicima, na sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Odobrava se primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama te putnicima.

2. I. izmjene i dopune Uvjeta za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama te putnicima primjenjuju se od 10. kolovoza 2007. godine.

3. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/07-56/7

Urbroj: 326-112-07-2

Zagreb, 5. srpnja 2007.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama te putnicima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !