Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjene i dopune Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje vlasnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 20.6.2007 Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjene i dopune Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje vlasnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2013

Na temelju odredbi članka 15.L344447 stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8.L344448 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 68.L344450 stavka 5. i 7. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na zahtjev Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73, za izdavanje odobrenja za primjenu I. izmjene i dopune Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje vlasnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, na sjednici održanoj 13. lipnja 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Odobrava se primjena I. izmjene i dopune Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje vlasnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.
2. I. izmjene i dopune Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje vlasnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, primjenjuju se od 30. srpnja 2007. godine.
3. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/07-56/03
Urbroj: 326-112-07-3
Zagreb, 13. lipnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjene i dopune Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje vlasnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !