Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava tvrtki TBIH Financial Services Group N. V. Nizozemska, Amsterdam, stjecanje 3.230 redovnih dionica društva Osiguranje Helios d.d. Zagreb, MBS 080003004, čime stječe 100 udjela u temeljnom kapitalu Društva ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
113 18.10.2006 Rješenje kojim se odobrava tvrtki TBIH Financial Services Group N. V. Nizozemska, Amsterdam, stjecanje 3.230 redovnih dionica društva Osiguranje Helios d.d. Zagreb, MBS 080003004, čime stječe 100% udjela u temeljnom kapitalu Društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2513

Temeljem odredbi članka 15.L314129 stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8.L314130 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 22.L314132 Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev TBIH Financial Services Group N.V. Nizozemska, Amsterdam, Prins Hendriklaan 52, u predmetu stjecanja kvalificiranog udjela u društvu OSIGURANJE HELIOS d.d. iz Zagreba, Poljička 5, na sjednici održanoj 12. listopada 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Odobrava se tvrtki TBIH Financial Services Group N.V. Nizozemska, Amsterdam, Prins Hendriklaan 52, stjecanje 3.230 redovnih dionica društva OSIGURANJE HELIOS d.d. Zagreb, Poljička 5, MBS 080003004, čime stječe 100% udjela u temeljnom kapitalu društva OSIGURANJE HELIOS d.d. Zagreb, Poljička 5, MBS 080003004.
2. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/06-30/33
Urbroj: 326-112-06-5
Zagreb, 12. listopada 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava tvrtki TBIH Financial Services Group N. V. Nizozemska, Amsterdam, stjecanje 3.230 redovnih dionica društva Osiguranje Helios d.d. Zagreb, MBS 080003004, čime stječe 100 udjela u temeljnom kapitalu Društva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !