Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Informativnog prospekta i Statuta AZ profit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 18.7.2007. Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Informativnog prospekta i Statuta AZ profit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2360

Na temelju odredbi članka 15.L346130 točke 4. alineja 2. i članka 8.L346131 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), članka 39.L346133 stavak 2. i članka 106.L346134 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04) i članka 8.L346136 Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« br. 113/03), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zagreb, Nike Grškovića 31, u predmetu odobrenja izmjena i dopuna Statuta i Informativnog prospekta AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda, na sjednici održanoj 12. srpnja 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Odobravaju se izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Nike Grškovića 31.

2. Odobravaju se izmjene i pročišćeni tekst Informativnog prospekta AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Nike Grškovića 31.

3. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-140-01/07-31/01

Urbroj: 326-113-07-13

Zagreb, 12. srpnja 2007.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Informativnog prospekta i Statuta AZ profit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !