Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
100 13.9.2006 Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2309

Temeljem odredbi članka 15.L312792 točka 4. alineja 1. i članka 8.L312793 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 105.L312795 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, u predmetu odobrenja izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global, na sjednici održanoj 7. rujna 2006. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, obvezno je objaviti izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
3. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-04/17
Urbroj: 326-102/06-02
Zagreb, 7. rujna 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !