Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se PBZ Croatia osiguranju d.d. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odobrava rok od 3 mjeseca za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje ... ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 24.5.2006 Rješenje kojim se PBZ Croatia osiguranju d.d. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odobrava rok od 3 mjeseca za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda u vrijednosne papire Plive d.d. sa zakonskim odredbama

AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1373

Na temelju odredbi članka 15.L298332 stavak 1., točka 4. alineja 2. i članka 8.L298333 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), primjenom odredbi članka 73.L298335 stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u predmetu molbe PBZ Croatia osiguranje d.d. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Kralja Držislava 5, za produženje roka za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda u vrijednosne papire jednog izdavatelja, na sjednici održanoj 11. svibnja 2006. donosi

RJEŠENJE

I. PBZ Croatia osiguranju d.d. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odobrava se rok od 3 (tri) mjeseca za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda u vrijednosne papire Plive d.d. sa zakonskim odredbama.
II. Rok za izvršenje počinje teći od dana dostave ovog Rješenja.
III. Izrijeka ovog Rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I -140-01/06-04/5
Urbroj: 326-202-06-1
Zagreb, 11. svibnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se PBZ Croatia osiguranju d.d. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odobrava rok od 3 mjeseca za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje ...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !