Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka pri­likom uvrštenja redovnih dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
120 21.11.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja redovnih dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3500

Na temelju odredbi članka 15.L359693 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L359694 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 96.L359696 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L359698 Zakona o općem upravom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na temelju zahtjeva trgovačkog društva Atlantic grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom i objavljivanje podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Atlantic grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 16. studenoga 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, odobrava se objavljivanje podataka prilikom uvrštenja redovnih dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/24
Urbroj: 326-111/07-13
Zagreb, 16. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka pri­likom uvrštenja redovnih dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !