Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu HG Spot d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva HG Spot d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društava ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 5.9.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu HG Spot d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva HG Spot d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2808

Na temelju odredbi članka 15.L350461 točka 4. alineja 1. i članka 8.L350462 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), te članka 96.L350464 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev trgovačkog društva HG Spot d.d., Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva HG Spot d.d., Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 30. kolovoza 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu HG Spot d.d., Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva HG Spot d.d., Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, u kotaciju javnih dioničkih društava.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-12/11
Urbroj: 326-111/07-5
Zagreb, 30. kolovoza 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu HG Spot d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva HG Spot d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !