Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 26.9.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2927

Na temelju odredbi članka 15.L356803 točka 4. alineja 1. i članka 8.L356804 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga »Narodne novine« broj 140/05), članka 96.L356806 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira »Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L356808 Zakona o općem upravom postupku »Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na temelju zahtjeva trgovačkog društva Ingra d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom i objavljivanje podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Ingra d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 20. rujna 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Ingra d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, odobrava se objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/19
Urbroj: 326-111/07-14
Zagreb, 20. rujna 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !