Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadranka d.d., Mali Lošinj, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 26.9.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadranka d.d., Mali Lošinj, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2928

Na temelju odredbi članka 15.L356817 točka 4. alineja 1. i članka 8.L356818 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga »Narodne novine« broj 140/05), članka 96.L356820 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira »Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L356822 Zakona o općem upravom postupku »Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na temelju zahtjeva trgovačkog društva Jadranka d.d., Mali Lošinj, Dražica 1, zastupanog po trgovačkom društvu Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica trgovačkog društva Jadranka d.d., Mali Lošinj, Dražica 1, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 20. rujna 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Jadranka d.d., Mali Lošinj, Dražica 1, odobrava se objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/15
Urbroj: 326-111/07-15
Zagreb, 20. rujna 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadranka d.d., Mali Lošinj, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !