Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadransko osiguranje d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Jadransko osiguranje d.d. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 26.9.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadransko osiguranje d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Jadransko osiguranje d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2930

Na temelju odredbi članka 15.L356834 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L356835 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga »Narodne novine« broj 140/05), te članka 96.L356837 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira »Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev trgovačkog društva Jadransko osiguranje d.d., Zagreb, Listopadska 2, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Jadransko osiguranje d.d., Zagreb, Listopadska 2, u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 20. rujna 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Jadransko osiguranje d.d., Zagreb, Listopadska 2, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Jadransko osiguranje d.d., Zagreb, Listopadska 2, u kotaciju javnih dioničkih društava.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-12/09
Urbroj: 326-111/07-5
Zagreb, 20. rujna 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadransko osiguranje d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Jadransko osiguranje d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !