Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadrolinija društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, Rijeka, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
120 21.11.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadrolinija društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, Rijeka, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3489

Na temelju odredbi članka 15.L359635 točka 4. alineja 1. i članka 8.L359636 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 96.L359638 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L359640 Zakona o općem upravom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem zahtjeva trgovačkog društva Jadrolinija društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, Rijeka, Riva 16, zastupanog po trgovačkom društvu Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica trgovačkog društva Jadrolinija društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, Rijeka, Riva 16, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 8. studenoga 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Jadrolinija društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, Rijeka, Riva 16, odobrava se objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica društva, u ukupnom iznosu od HRK 70.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2012. godine, oznake JRLN-O-12AA, u prvu kotaciju Zagrebačke burze.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-12/23
Urbroj: 326-111/07-2
Zagreb, 8. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadrolinija društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, Rijeka, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !