Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u ukupnom iznosu od HRK 100.000.000,00 ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 14.12.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u ukupnom iznosu od HRK 100.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2014. godine, oznake OIV-O-14BA, u prvu kotaciju Zagrebačke burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3680

Na temelju odredbi članka 15.L366702 točka 4. alineja 1. i članka 8.L366703 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 96.L366705 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira («»Narodne novine«» broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L366707 Zakona o općem upravom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem zahtjeva trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, zastupanog po trgovačkom društvu Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 6. prosinca 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, odobrava se objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u ukupnom iznosu od HRK 100.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2014. godine, oznake OIV-O-14BA, u prvu kotaciju Zagrebačke burze.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/27
Urbroj: 326-111/07-12
Zagreb, 6. prosinca 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u ukupnom iznosu od HRK 100.000.000,00
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !