Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumara 13, odobrava dopuna prospekta o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 192.000.000,00 HRK ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
123 30.11.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumara 13, odobrava dopuna prospekta o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 192.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2018. godine, koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila rješenjem klasa: UP/I-451-04/07-11/25, urbroj: 326-111/07-5 od 25. listopada 2007. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3575

Sukladno odredbama članka 15.L366126 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L366127 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 25.L366129 stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02 i 138/06), temeljem Zahtjeva društva Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumara 13, za odobrenje dopune prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 22. studenoga 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumara 13, odobrava se dopuna prospekta o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 192.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2018. godine, koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila rješenjem klasa: UP/I-451-04/07-11/25, urbroj: 326-111/07-5 od 25. listopada 2007. godine.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/36
Urbroj: 326-111/07-2
Zagreb, 22. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumara 13, odobrava dopuna prospekta o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 192.000.000,00 HRK
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !