Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Veterina d.d., Kalinovica, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Veterina d.d., Kalinovica, u prvu kotaciju Zagrebačke burze ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 29.10.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Veterina d.d., Kalinovica, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Veterina d.d., Kalinovica, u prvu kotaciju Zagrebačke burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3289

Na temelju odredbi članka 15.L358599 točka 4. alineja 1. i članka 8.L358600 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) te članka 96.L358602 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev trgovačkog društva Veterina d.d., Kalinovica, Svetonedjeljska 2, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Veterina d.d., Kalinovica, Svetonedjeljska 2, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 18. listopada 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Veterina d.d., Kalinovica, Svetonedjeljska 2, odobrava se objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Veterina d.d., Kalinovica, Svetonedjeljska 2, u prvu kotaciju Zagrebačke burze.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-12/06
Urbroj: 326-111/07-9
Zagreb, 18. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Veterina d.d., Kalinovica, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Veterina d.d., Kalinovica, u prvu kotaciju Zagrebačke burze
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !