Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin, odobrava Statut Varaždinske burze, od 26. listopada 2006. godine ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 27.11.2006 Rješenje kojim se Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin, odobrava Statut Varaždinske burze, od 26. listopada 2006. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2834

Temeljem odredbi članka 15.L317699 točka 4. alineja 1. i članka 8.L317700 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Varaždinske burze d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, u predmetu odobrenja Statuta Varaždinske burze, na sjednici održanoj 17. studenoga 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Varaždinskoj burzi d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, odobrava se Statut Varaždinske burze, od 26. listopada 2006. godine.
2. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-09/3
Urbroj: 326-111/06-2
Zagreb, 17. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin, odobrava Statut Varaždinske burze, od 26. listopada 2006. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !